Annika Hirvonen

Gruppledare i riksdagen, ledamot i utbildningsutskottet och jämställdhetspolitisk talesperson.

Annikas hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

”Marknadsskolan driver på skolsegregationen och gör lärare till servicepersonal, föräldrar till kunder och barn till pengapåsar. För en jämlik skola och verklig valfrihet måste vinstintresset bort ur skolekvationen.”

Annika Hirvonen