Helena Elfvendal

Ordförande i MP Härnösand och ledamot i Skolnämnden.

Ordförande i Miljöpartiet de gröna i Härnösand och ledamot i Skolnämnden.

Helena Elfvendal