Mer om Henrik Blind

Henrik Blind om politik

Mina tre hjärtefrågor

1. Ratificering av ILO 169

2. Förändrad minerallagstiftning

3. Kultur ska vara tillgänglig för alla