Kami Petersen

Kandiderar till regionfullmäktige i Skåne

Min politik
Min politik
Min politik

Tillsammans kan vi minska klimatförändringarna och deras påverkan. Men en gemensam kamp för planeten kräver jämlik ekonomi, kunskap och hälsa. Du måste kunna lita på att vi politiker visar vägen. Välfärden ska vara trygg och lösningarna rättvisa. De som har mest kan bidra mer.

I regionfullmäktige vill jag kämpa för demokrati, antirasism och feminism. Göra vården jämlik, ge personalen bra lön och arbetsmiljö, och stärka förebyggande arbete mot ohälsa. Verka för biogas, sol- och vindkraft, och skydd av Öresund, skog och åkrar. Men du måste också få mer makt att påverka, och få det lätt att göra hållbara val. Det ska vara bättre att resa kollektivt än med bilen – till jobb, plugg och nöjen.

Färre bilar är bra för klimatet och hälsan. Det ger plats för träd och bostäder. Då krävs nya spår och supercykelstråk, i och mellan tätorter. Snabbare och rymligare bussar och tåg. Fler busslinjer, avgångar och hållplatser. Som ny en del av kollektivtrafiken ska delar av resan kunna göras med en flotta av elcyklar. Priserna måste sänkas för att möta alla gruppers behov. Skola och fritid, kultur och naturupplevelser blir mer jämlika om ungdomar slipper köpa biljett. Det ger hållbara vanor.

Jag vill se fler psykologer och stärkt barn- och ungdomspsykiatri. Tandvård behöver ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Kvinnor som möter samma barnmorskor före och under förlossningen blir tryggare och drabbas av färre skador. Vården ska upptäcka relationsvåld och barn som far illa. HBTQIA+-personer ska få ett bra bemötande. Kunskap och behov måste få styra vårdpersonalen, inte checklistor och stuprör.

Om mig

Jag bor nära sjukhuset i Malmö, där jag föddes. Varje dag möter jag fantastiska Malmöbor och våra gemensamma utmaningar. Jag ser politik som en plikt, snarare än något eftersträvansvärt. Min erfarenhet är samhällsplanering, utbildning, vården och eget företagande. Jag är gärna din representant i regionfullmäktige. Om du kontaktar mig gör jag gärna resan tillsammans. Det är värdefullt för en politiker.

Aktuella frågor för Kami Petersen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Skåne, 24 januari 2024

Debattartikel: ”Den skånska infrastrukturen kommer aldrig fungera i ett krisscenario om den inte ens fungerar i ett normalläge”

Skåne, 26 september 2023

MP kritiserar nertystad klimatdebatt i regionfullmäktige

Skåne, 19 september 2023

Manifestation för Skånes folkhögskolor idag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Kami Timothy Petersen

Distriktsombud ordinarie och ersättare

Abdulfatah Abdi Aina Andersson Anders Sjöholm Anette Börjesson Anette Mårtensson Angela Everbäck Angelika Andersson Ann Stenberg Ann Touré Ann-Marie Lundberg Anna Pihlqvist Anna-Maria Myszka-Gustafsson AnnaPeri Erlandsson Anne-Marie Lindén Arberesha Sabani Arno Werner Awaz Modaber Axel Hallberg Bastian Uller Anvelid Birgitta Kuylenstierna Nadel Bo Jönsson Cecilia Cavallin Chris Schenlaer Claes Melin Daniel Forsberg David Wittlock Dolores Öhman Elisabet Knutsson Elsa Christersson Elvir Mesanovic Emelie Hult Emil Samnegård Emma Hult Emma Nilsson Fredrik Hanell Gerrit Hoogendoorn Hanna Hagbom Hanna Lindqvist Hans-Olof Höglund Helena Böcker Helena Winter Henning Norén Ingrid Ascard Irena Långberg Isabella Cassland Jakob Ursing Jan Björkman Jan Friheden Jean Niyongabo Jenny Sjöholm Johan Bengtsson Johan Ingvarson Johan Lambreus Mattsson Johannes Book Jonas Nilsson Jörgen Svensson Josefin Syri Kami Timothy Petersen Karin Svensson Karl-Otto Rosenqvist Kerstin Wallin Kjell Forsberg Kristina Hovander Lars Dalesjö Lena Östholm Munkberg Lis-Beth Wiberg Lisbeth Jönsson Liselott Hansson Malmsten Liselotte Lindskog Louise Arndt Magnus Hörnblad Maivi Strömberg Malte Tängmark Roos Måns Berger Marcus Friberg Margareta Fries Maria Wilhelms Maria Zingmark Marina Nilsson Marita Bengtsson Mathilda Hansson Mathilda Palm Mätta Ivarsson Mikael Holmberg Olof Cerne Ove Johansson Per Olov Carlsson PerOla Valastig Ralf Nymberg Raul Iribarren Rickard Persson Roger Orwén Rolf Olsson Samra Dedic Sandra Bergdahl Shahad Lund Sofia Kamlund Solveig Falk Sven Åkerblom Thomas Eng Thomas Franklin Thomas Hansson Tobias Olsson Tomas Tigerschiöld Torbjörn Jons Ulf Holm Ulrika Koch Veronika Kronnäs Viveka Berger Pålsson Vlado Somljacan Yanira Difonis Yngve Petersson

Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

Dolores Öhman Kami Timothy Petersen