Kami Petersen

Kandiderar till regionfullmäktige i Skåne

Min politik
Min politik
Min politik

Tillsammans kan vi minska klimatförändringarna och deras påverkan. Men en gemensam kamp för planeten kräver jämlik ekonomi, kunskap och hälsa. Du måste kunna lita på att vi politiker visar vägen. Välfärden ska vara trygg och lösningarna rättvisa. De som har mest kan bidra mer.

I regionfullmäktige vill jag kämpa för demokrati, antirasism och feminism. Göra vården jämlik, ge personalen bra lön och arbetsmiljö, och stärka förebyggande arbete mot ohälsa. Verka för biogas, sol- och vindkraft, och skydd av Öresund, skog och åkrar. Men du måste också få mer makt att påverka, och få det lätt att göra hållbara val. Det ska vara bättre att resa kollektivt än med bilen – till jobb, plugg och nöjen.

Färre bilar är bra för klimatet och hälsan. Det ger plats för träd och bostäder. Då krävs nya spår och supercykelstråk, i och mellan tätorter. Snabbare och rymligare bussar och tåg. Fler busslinjer, avgångar och hållplatser. Som ny en del av kollektivtrafiken ska delar av resan kunna göras med en flotta av elcyklar. Priserna måste sänkas för att möta alla gruppers behov. Skola och fritid, kultur och naturupplevelser blir mer jämlika om ungdomar slipper köpa biljett. Det ger hållbara vanor.

Jag vill se fler psykologer och stärkt barn- och ungdomspsykiatri. Tandvård behöver ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Kvinnor som möter samma barnmorskor före och under förlossningen blir tryggare och drabbas av färre skador. Vården ska upptäcka relationsvåld och barn som far illa. HBTQIA+-personer ska få ett bra bemötande. Kunskap och behov måste få styra vårdpersonalen, inte checklistor och stuprör.

Om mig

Jag bor nära sjukhuset i Malmö, där jag föddes. Varje dag möter jag fantastiska Malmöbor och våra gemensamma utmaningar. Jag ser politik som en plikt, snarare än något eftersträvansvärt. Min erfarenhet är samhällsplanering, utbildning, vården och eget företagande. Jag är gärna din representant i regionfullmäktige. Om du kontaktar mig gör jag gärna resan tillsammans. Det är värdefullt för en politiker.

Aktuella frågor för Kami Petersen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet vill se gratis kollektivtrafik för Malmös skolungdomar

Skåne, 2 september 2022

Debattartikel: ”Alliansen saknar intresse miljö- och klimatfrågan”

Skåne, 16 februari 2022

Viktig delseger – avslagen i färdtjänsten pausas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.