Karin Pleijel

Kommunalråd och gruppledare Göteborg

Karins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Nyanländas etablering.

Nyanlända människor ska tidigt inkluderas i Sverige. Språk, skola, bostad och jobb är viktigt. Vi vill möta människor med möjligheter, inte murar.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Mer om Karin Pleijel

Karin Pleijel om politik

Jag vill arbeta för ett ansvarstagande, människovänligt och grönt samhälle.

Miljö är inte ett särintresse, det gäller våra livsvillkor. Det är omoraliskt att leva utan tanke på våra barns framtid. Vi måste ta vårt ansvar här och nu, och gå före. Det kräver investeringar i järnväg, förnybar energi och smartare konsumtion.

Alla goda krafter behövs i samhället, segregationen gör att det spricker. Jag vill arbeta aktivt tillsammans med föreningar och arbetsgivare för en väl fungerande integration.

I skolan behövs arbetsro och framtidstro. Alla elever ska lyckas. Därför ska vi skapa förutsättningar för alla lärare att lyckas. 

Svenskt jordbruk är i kris. Vi behöver stimulera ekologisk produktion, och stärka matproduktionen i landet. Både på landsbygd och stadsnära.