Karin Pleijel

Kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden

Karins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Integration.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Miljöpartiet vill att fler ska ha råd och möjlighet att äta ekologisk och miljövänlig mat. Vi ska jobba för att minska matsvinnet.

Mer om Karin Pleijel

Karin Pleijel om politik

Jag vill arbeta för ett ansvarstagande, människovänligt och grönt samhälle.

Miljö är inte ett särintresse, det gäller våra livsvillkor. Det är omoraliskt att leva utan tanke på våra barns framtid. Vi måste ta vårt ansvar här och nu, och gå före. Det kräver investeringar i järnväg, förnybar energi och smartare konsumtion.

Alla goda krafter behövs i samhället, segregationen gör att det spricker. Jag vill arbeta aktivt tillsammans med föreningar och arbetsgivare för en väl fungerande integration.

I skolan behövs arbetsro och framtidstro. Alla elever ska lyckas. Därför ska vi skapa förutsättningar för alla lärare att lyckas. 

Svenskt jordbruk är i kris. Vi behöver stimulera ekologisk produktion, och stärka matproduktionen i landet. Både på landsbygd och stadsnära.