Märta Stenevi

Kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service

SÅ GÖR VI MALMÖS EKONOMI GRÖN Märta Stenevi, kommunalråd i Malmö, om beslut som gör Malmös ekonomi grönare och staden hållbarare.
Märtas hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

”I en tät, grön och blandad stad är det lätt att ha en hållbar vardag.”

Märta Stenevi