Märta Stenevi

Kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service

Nytt uppdrag Jag har nyligen blivit ansvarig för Malmös stadsbyggnad, här berättar jag mina tankar om det spännande uppdraget och om vilket Malmös jag vill se.
Märtas hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

”I en tät, grön och blandad stad är det lätt att ha en hållbar vardag.”