Monika Bubholz

Språkrör, kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott och vice ordförande i kommunstyrelsen

Robert Halvarsson
Monikas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Miljöpartiet vill göra allt vi kan för att öka takten, i Sverige, inom EU och internationellt.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Monika Bubholz

Mer om Monika Bubholz

Monika Bubholz om politik

Jag är med i Miljöpartiet för jag aktivt vill vara med och förändra det samhälle vi lever i. Jag vill att ekologisk mat ska vara det billigaste och självklara valet. Att cykeln eller bussen ska vara det mest bekväma och billigaste sättet att ta sig från A till B. Och att reparera TVn istället för att köpa en ny ska vara det enklaste och billigaste alternativet.

För att ge möjligheter till att göra de miljövänliga valen i vårt vardagsliv vill jag påverka hur vi bygger Karlstad och Värmland för att underlätta för gående, cyklister och kollektivtrafik. Bilen behövs på landsbygden men samtidigt kan många resor som idag görs med bil bytas ut till kollektivtrafik eller cykel. Det ska inte vara en uppoffring att välja miljövänliga alternativ, snarare tvärtom.

I landstinget vill jag även driva frågor om ungdomars psykiska hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin måste få resurser och arbetsformer så att man kan hjälpa människor inom rimlig tid. I landstinget och region Värmland brinner jag även för det lokala näringslivet och möjliggöra för småföretagare att utveckla sin verksamhet.

Jag tycker även att Karlstad kommun har ett ansvar att bygga och förvalta energisnåla fastigheter med god inomhusmiljö. Det är en viktig investering för framtiden. Våra barn ska inte heller utsättas för farliga kemikalier i sin vardag. Det arbete som vi har inlett med att fasa ut kemikalier från förskoleverksamheten är jag mycket stolt över och vill att det även utökas till skolverksamheten.

Uppdrag