Monika Bubholz

Språkrör, kommunalråd, ordförande Karlstads Energi, andra vice ordförande Teknik- och fastighetsnämnden, ordförande Översiktsplaneringsrådet

Robert Halvarsson
Monikas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Monika Bubholz

Aktuella frågor för Monika Bubholz

Mer om Monika Bubholz

Monika Bubholz om politik

Jag är med i Miljöpartiet för jag aktivt vill vara med och förändra det samhälle vi lever i. Jag vill att ekologisk mat ska vara det billigaste och självklara valet. Att cykeln eller bussen ska vara det mest bekväma och billigaste sättet att ta sig från A till B. Och att reparera TVn istället för att köpa en ny ska vara det enklaste och billigaste alternativet.

För att ge möjligheter till att göra de miljövänliga valen i vårt vardagsliv vill jag påverka hur vi bygger Karlstad och Värmland för att underlätta för gående, cyklister och kollektivtrafik. Bilen behövs på landsbygden men samtidigt kan många resor som idag görs med bil bytas ut till kollektivtrafik eller cykel. Det ska inte vara en uppoffring att välja miljövänliga alternativ, snarare tvärtom.

I landstinget vill jag även driva frågor om ungdomars psykiska hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin måste få resurser och arbetsformer så att man kan hjälpa människor inom rimlig tid. I landstinget och region Värmland brinner jag även för det lokala näringslivet och möjliggöra för småföretagare att utveckla sin verksamhet.

Jag tycker även att Karlstad kommun har ett ansvar att bygga och förvalta energisnåla fastigheter med god inomhusmiljö. Det är en viktig investering för framtiden. Våra barn ska inte heller utsättas för farliga kemikalier i sin vardag. Det arbete som vi har inlett med att fasa ut kemikalier från förskoleverksamheten är jag mycket stolt över och vill att det även utökas till skolverksamheten.

Uppdrag

 1. Kandidater riksdagen Värmlands län
  1. Alina Koltsova
  2. Anna Wilén
  3. Bertil Ahlin
  4. Birgitta Kahn
  5. Birgitta Karstensson
  6. Cecilia Lindström
  7. Eva Hallström
  8. Jesper Johansson
  9. Lennart Bryntesson
  10. Monika Bubholz
  11. Per-Inge Lidén
  12. Peter Lustig
  13. Robert Halvarsson
  14. Stina Bergström
  15. Tina Bok
  16. Tony Nilsson
  17. Torbjörn Nilsson
  18. Ulrik Scheller
 2. Karlstads Energi AB
  1. Monika Bubholz
 3. Kommunfullmäktige Karlstad
  1. Anna Wilén
  2. Cecilia Lindström
  3. Monika Bubholz
  4. Per-Inge Lidén
  5. Robert Halvarsson
  6. Torbjörn Nilsson
 4. Kommunstyrelsen Karlstad
  1. Monika Bubholz
  2. Per-Inge Lidén
 5. Landstingsfullmäktige Värmland
  1. Eva Hallström
  2. Jesper Johansson
  3. Monika Bubholz
  4. Robert Halvarsson
  5. Torbjörn Nilsson
 6. Landstingsstyrelsen Värmland
  1. Jesper Johansson
  2. Monika Bubholz
 7. Ledningsgruppen Miljöpartiet Karlstad
  1. Cecilia Lindström
  2. Monika Bubholz
  3. Per-Inge Lidén
  4. Robert Halvarsson
  5. Ulrik Scheller
 8. Teknik- och fastighetsnämnden
  1. Cecilia Lindström
  2. Monika Bubholz