Ta klimathotet på allvar. Nu.

Lyssna

Miljön och klimatet är vår tids ödesfrågor. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

Klimatet kan inte vänta. Det är nu det krävs tuffa politiska beslut – på alla nivåer.

Sommaren 2018 gick till historien som den varmaste i mannaminne. Den långvariga värmeböljan halverade de skånska skördarna och fick brunnar och vattendrag att sina. Spannmålssilorna ekade tomma och lantbrukare tvingades nödslakta djur.
Den extrema värmeböljan gav en försmak av vad ett förändrat klimat innebär. Även vi i Skåne och Sverige kommer drabbas när temperaturerna stiger och klimatet förändras.

Men trots alla katastrofrubriker finns det hopp. Det är ännu inte för sent att vända utvecklingen. Fönstret står fortfarande på glänt.

Varken Region Skåne eller någon annan har råd att inte tänka på klimatet och miljön. Därför vill vi i Miljöpartiet att varje enskilt politiskt beslut i Region Skåne tar hänsyn till klimatet. Bara så kan vi vända utvecklingen och på allvar göra Skåne till en framtidsregion.

Det är dags att sluta leva som om vi hade 4,2 jordklot att tillgå.

Därför vill vi i Miljöpartiet:

  • Att Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030.
  • Att Region Skåne ska ha ett klimatpolitiskt ramverk som likställer klimatmål och ekonomiska mål.
  • Att regionen kraftsamlar för renare hav, sjöar och vattendrag.
  • Att Skånes stränder och kustmiljöer blir renare. Det kan vi göra genom ökat samarbete med kommuner och organisationer genom till exempel strandstädning.
  • Minska mängden plast i Region Skånes verksamheter och öka andelen avfall som återvinns.
  • Halvera Region Skånes matsvinn till 2022 och sprida kunskapen så att matsvinnet kan minska i hela Skåne, särskilt från offentliga kök.
  • Att maten som serveras i Region Skånes verksamheter är hälsosam, klimatsmart och ekologisk. Vi vill minska köttkonsumtionen och verka för god djurhållning.
  • Skapa ett klimatvänligt och giftfritt jordbruk och trygga livsmedelsförsörjningen från den skånska åkermarken.
  • Att utsläppen av antibiotika i Skånes hav och vattendrag minskar.

Läs vad Miljöpartiet vill på andra områden:
Hållbart resande
Nära och tillgänglig vård
Psykisk hälsa
Livskvalitet och folkhälsa
Vi utvecklar Skåne

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: