Djurskydd

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Sverige har en bra djurskyddslag, men den får inte tillräckligt genomslag. Djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende för djur måste följas i praktiken. Miljöpartiet arbetar för inrättandet av ett verkligt djurskydd och att Region Skåne ska ta initiativ till en regional djuretisk ombudsman. Vi vill bland annat ha en hög djurskyddsnivå i de jord- och skogsbruk som finns i Region Skånes stiftelser.

Miljöpartiet vill verka för att pälsdjursuppfödningen i Skåne avvecklas. Vi vill minska användandet av antibiotika inom det skånska lantbruket. Miljöpartiet vill stoppa alla onödiga djurförsök. Detta får inte bli en ekonomisk fråga utan det handlar om etik och moral. Region Skåne använder bland annat djurförsök inom forskningen. Djurförsök ska successivt ersättas med andra forskningsmetoder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: