Framtidens kollektivtrafik - redan idag

Lyssna

Miljöpartiets vägval är tydligt: Det fossila resandet ska ersättas med ett resande som är modernt, pålitligt och klimatsmart.

Skånetrafiken har idag Sveriges klimatsmartaste fordon. Hela den allmänna kollektivtrafiken i Skåne är numera 100 procent fossilbränslefri och de skånska städerna får allt fler tysta och miljövänliga elbussar. På landsbygden och mellan städerna kör regionbussar på biogas.

Inget av det hade varit möjligt utan aktiva beslut när Miljöpartiet var med och styrde Region Skåne.

Kollektivtrafiken är avgörande för att klara klimatutmaningen och ställa om till ett grönt och hållbart samhälle. Fler behöver ställa bilen och åka tillsammans.

Kollektivtrafiken måste vara både pålitlig och punktlig. Men idag är det inte så. Förseningar och tågstrul har många gånger blivit vardagsmat för skånska pendlare.

Det vill vi ändra på.

Idag är det alldeles för trångt på de skånska järnvägsspåren. Den enda långsiktiga och hållbara lösningen är därför att bygga fler järnvägsspår. Det är hög tid att Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna förhandlar fram en omfattande infrastruktursatsning med regeringen och Trafikverket.

Vi vill att den satsningen innehåller följande delar:

 • Dubbelspår på hela Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad.
 • Dubbelspår på delar av Ystadbanan.
 • Dubbelspår på delar av Trelleborgsbanan.
 • En helt ny Simrishamnsbana mellan Simrishamn och Malmö via Tomelilla, Sjöbo, Dalby och Staffanstorp.
 • Spårbunden trafik mellan Malmö och Näset och mellan Helsingborg och Höganäs.
 • Att höghastighetsjärnvägen mellan Lund och Hässleholm får en betydligt tidigare byggstart.
 • Att dubbelspåret mellan Maria och Helsingborg C börjar byggas snarast.

Det är satsningar som bygger ihop Skåne och minskar restiden.  Samtidigt vi vill också öka kapaciteten med dubbeldäckartåg och satsa på superbussar och särskild bussfiler.

Dessutom vill vi:

 • Att Skåne blir en cykelregion i världsklass. Med expresscykelvägar och ett ihopbyggt cykelnät underlättar vi för alla som väljer cykeln framför bilen.
 • Att Region Skåne driver på så att Trafikverket upphandlar nya nattavgångar från Malmö till Berlin, Paris, Hamburg och Bryssel.
 • Att Region Skåne säger nej till fler motorvägsfiler på E6. Både myndigheter och trafikexperter varnar för att det inte får bort köerna, utan bara är att kasta pengarna i sjön.
 • Att Region Skåne alltid utgår från klimatnyttan vid planering och utökning av trafik, utöver det basutbud av kollektivtrafik som ska finnas i hela Skåne.
 • Att Skånetrafiken satsar på elbussar i de skånska städerna.
 • Att busstorg och busshållplatser rustas upp och att det byggs fler pendlarparkeringar och  ordentliga cykelställ

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: