HBTQ

Miljöpartiet vill

  • Att Region Skånes kompetens i HBTQ-frågor höjs
  • Att Region Skånes policy för offentlig upphandling skärps så att alla upphandlingar ställer höga krav på sociala faktorer, miljö och lika rätt.

 

Sexualitet och könsidentitet

Sverige och Skåne har kommit långt i frågor som rör sexualitet och könsidentitet, men vi har fortfarande långt kvar till ett helt öppet samhälle. Bland dem som söker asyl finns ett antal människor som förföljs på grund av sin sexualitet eller sin könsidentitet i hemlandet. Miljöpartiet vill att Region Skåne höjer sin kompetens i HBTQ-frågor samt tar fram rutiner och policy för att bemöta alla människor jämlikt och likvärdigt. Medvetenhet och kunskap är viktigt inom alla verksamheter, men framför allt i sjukvården där personalen ofta möter människor som befinner sig i utsatta situationer. Tillräcklig kunskap hos sjukvårdspersonal ska säkerställa ett icke heteronormativt bemötande och en icke heteronormativ behandling.

HBT-certifieringen av vårdens alla inrättningar ska fortsätta. Region Skåne ska ha mottagningar för sexuell hälsa i alla delar av Skåne. Bemötande av transpersoner behöver förbättras.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: