HBTQ

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Sexualitet och könsidentitet

Sverige och Skåne har kommit långt i frågor som rör sexualitet och könsidentitet, men vi har fortfarande långt kvar till ett helt öppet samhälle. Miljöpartiet vill att Region Skåne höjer sin kompetens i HBTQ-frågor samt tar fram rutiner och policy för att bemöta alla människor jämlikt och likvärdigt. Medvetenhet och kunskap är viktigt i alla verksamheter, men framför allt inom sjukvården där personalen ofta möter människor som befinner sig i utsatta situationer. Kunskap hos sjukvårdspersonal ska säkerställa ett icke heteronormativt bemötande och en icke heteronormativ behandling. Tillgänglighet till ungdomsmottagningar måste öka för alla ungdomar i Skåne. Ett särskilt fokus för ungdomsmottagningarna bör vara nyanlända ungdomar, både asylsökande och ungdomar med uppehållstillstånd. Det ger en möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa men kan också skapa en mer naturlig ingång till att prata om sexualitet, och varje människas rätt till sin egen kropp.

HBTQ-certifieringen av vårdens alla inrättningar ska fortsätta. Region Skåne ska ha mottagningar för sexuell hälsa i alla delar av Skåne. Bemötande av transpersoner behöver förbättras och vårdköerna för transsexuella minska.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: