Kemikalier

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Farliga kemikalier är en del av vår vardag och de finns i många av våra livsmedel och konsumtionsprodukter. Utsläpp av miljöfarliga ämnen och kemikalier påverkar vår miljö, vårt vatten och på sikt också vår hälsa. En del vanligt förekommande kemikalier kan vara cancerframkallande eller störa reproduktionsförmågan. Att dessa produkter finns beror på att nivåerna bedöms som ofarliga. Problemet är att vi inte vet hur kemikalier reagerar med varandra eller hur de lagras i människokroppen.

Hela Skåne måste bli tydligare i både kravställande och uppföljning kring upphandling av produkter som innehåller olika former av kemikalier, såsom plaster och elektronik. Vi vill inrätta ett skånskt kemikalieråd som arbetar brett, bl.a. för utfasning av bisfenol i skolorna.

Miljöpartiet vill sträva mot att rengöringsmedel och hushållsartiklar som används i Region Skåne ska vara djurvänliga, dvs inte ha blivit testade på djur.

Inom jordbruket odlas gigantiska monokulturer med hjälp av kemikalier. Detta anser vi måste upphöra. Region Skåne kan påskynda detta genom tex kravställan vid upphandlingar och stimulanser för omställning till ett hållbart jordbruk.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: