Missbruksvård

Miljöpartiet vill:

Miljöpartiet vill

  • Att sprutbytesverksamheten byggs ut
  • Att fler platser inom missbruksvården skapas, särskilt för de yngre
  • Att insatser sätts in tidigare vid all form av missbruk
  • Att personer med en kombination av ett missbruk och en psykisk sjukdom ges bättre omhändertagande

 

I Skåne finns stora problem med missbruk av narkotika och andra droger. Missbruk är en beroendesjukdom och måste behandlas av vården. Det är viktigt att bemöta en människa som fallit offer för ett missbruk på ett värdigt och respektfullt sätt.

Narkotikamissbruk och sprutbyten

Narkotikaberoende kan leda till svåra psykiska tillstånd, exempelvis psykoser. Missbruket av droger kostar samhället, de personer som drabbas och anhöriga stora resurser och mycket lidande.

Miljöpartiet vill bygga ut sprutbytesverksamheten till fler platser i Skåne. På mottagningarna för sprutbyten får vården kontakt med människor med drogproblem och kan då bland annat erbjuda vård samt motiverande samtal för den som vill sluta med sitt missbruk. Miljöpartiet vill att fler platser inom missbruksvården skapas så att vård- och avgiftningsplatser alltid ska kunna erbjudas. Vi menar även att det är viktigt att det finns särskilda platser för yngre personer med missbruksproblem. Det måste alltid finnas en behandlingsplan och bostad efter behandlingstiden.

Region Skåne ska vara drivande i skapandet av en skånsk vårdgaranti avseende missbruksvård. Vårdgarantin ska även inbegripa de skånska kommunernas behandlingsansvar. Det är också nödvändigt med ett större regionalt ansvar och samverkan avseende hemlöshetsproblematiken. Ett regionalt organ ska skapas vars uppgift blir att samordna det skånska arbetet mot hemlöshet.

Läkemedelsmissbruk

Missbruk av läkemedel är ett växande problem i hela landet, och Skåne är inget undantag. Läkemedelsberoende kan uppkomma vid användning av flera olika läkemedel, bland annat starka smärtstillande och ångestdämpande tabletter samt sömnmedel. Vården har ett stort ansvar för uppföljning av patienter med dessa typer av läkemedel för att minska risken för missbruk.

Alkoholmissbruk

Alkohol är en drog som skapar stora problem för både brukaren, anhöriga och samhället. För en person som fastnat i detta beroende krävs en stor omställning i livet för att bli av med missbruket. Miljöpartiet vill att vård på olika nivåer snabbt ska erbjudas till personer som fastnat i alkoholmissbruk liksom stödjande insatser till anhöriga.

Psykisk sjukdom och missbruk

Många människor som har problem med missbruk av narkotika, läkemedel eller alkohol har även en psykisk sjukdom. Miljöpartiet vill att Region Skåne blir bättre på att ta hand om dessa människor och erbjuda lämplig vård av både missbruket och sjukdomen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: