Mödra- och förlossningsvård

Lyssna

Denna text om mödra- och förlossningsvård är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

För att säkra förlossningsvården i Skåne och höja kvalitén genom tidiga insatser måste Region Skåne fortsatt stärka helhetssynen och kontinuiteten i vården under graviditet, förlossning och eftervård. Barnmorskors genuina yrkeskunnande kring frisk graviditet och förlossning skall ges större utrymme och förutsättningar inom vården. Kvinnans hälsotillstånd och trygghet ska vara vägledande i val av vård. Utgångspunkten för vården som erbjuds ska vara kvinnas egna önskemål. Idag är tillgången till vård ojämnt fördelad. En trygg graviditet och en positiv förlossningsupplevelse påverkar barnet och mamman för resten av livet. Därför är det avgörande att kvinnan själv ges möjlighet att styra över förlossningen och vem/vilka som ska närvara vid förlossning. Familje-BB skall finnas vid alla sjukhus med förlossningsavdelning. Målet är att en barnmorska skall hantera en förlossning åt gången. Det krävs ett samlat arbete för att minska förlossningskomplikationer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: