Näringsliv och arbetsmarknad

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor i Skåne.

Miljöpartiet vill

  • Att Region Skåne driver projekt som leder till att arbetsgivaren och den arbetssökande lättare hittar varandra
  • Att Region Skåne erbjuder fler praktikplatser och platser för studentmedarbetare

 

Miljöpartiet menar att Skåne ska bli en region som satsar på ett småskaligt och ansvarsfullt näringsliv med lagom stora företag som är inriktade på gröna varor och tjänster och som har goda möjligheter att fungera både i gles bebyggelse och närmare tätorterna. Här kan näringslivet gå före med klimatanpassningsarbetet och arbeta för ett fossilfritt samhälle.

Fler jobb

Skåne är en mångkulturell region. Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Tillgången till all den kunskap och erfarenhet som Skånes befolkning har öppnar många möjligheter. Fler företag behöver bli medvetna om detta och ta tillvara på dessa fördelar. Många människor är väl kvalificerade till de arbeten de söker, men blir trots det utan arbete. Miljöpartiet arbetar för att Region Skåne ska driva projekt som leder till att arbetsgivaren och den som söker arbete lättare hittar varandra. Vi vill även att Region Skåne ansöker om att få bli en försöksregion med lägre arbetsgivaravgift till företag som anställer människor som varit utanför arbetsmarknaden under längre tid.

Region Skåne måste få ett större ansvar för de nationella arbetsmarknadsresurserna, detta hade skapat förutsättningar för en starkare regional arbetsmarknad. Vi vill främja den ideburna sektorn i hela Skåne. Det är viktigt för samhällets utveckling att denna tredje sektor stärks. De kommande forskningsverksamheterna vid ESS och MAX IV ger Skåne möjlighet att utveckla en större arbetsmarknad i hela Skåne. Region Skåne ska verka för att detta blir verklighet.

Region Skåne ska i samverkan med de skånska kommunerna och näringslivet verka för att alla i gymnasieåldern får möjlighet till sommarjobb. Region Skåne ska också driva på etablerandet av en skånsk jobbkommission, som samlar alla aktörer i Skåne för att gemensamt möta arbetslösheten samt behovet av arbetskraft.

Arbete för unga

Det måste bli lättare att komma ut på arbetsmarknaden som ung. Miljöpartiet vill att Region Skåne erbjuder fler praktikplatser inom sina egna verksamheter för ungdomar. Systemet med studentmedarbetare inom Region Skåne ska permanentas, utvidgas och utvecklas. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: