Nya Svenskar

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om nya svenskar i Skåne

Miljöpartiet vill

  • Att människor som befinner sig i Sverige ska ha tillgång till grundläggande samhällsfunktioner som vård och skola.
  • Att Region Skåne i högre utsträckning ska efterfråga och anställa människor med utländsk bakgrund

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Diskriminering gör Skåne fattigare – mångfald rikare

Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst. Region Skåne har skyldighet att vara drivande i detta. Främlingsfientlighet hotar Skånes utveckling och leder till stagnation. Mångfald ger däremot Skåne möjlighet att utvecklas. Den som kommer till Skåne ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Skåne. Region Skåne ska i samverkan med kommunerna ta initiativ till upprustning av bostäderna i miljonprogrammen.

Underlätta för papperslösa

Miljöpartiet arbetar aktivt för att underlätta livet för människor som lever som papperslösa. Livet som papperslös får aldrig vara ett liv som rättslös. Vi vill skapa ett samhälle där ingen tvingas leva utan identitetspapper eller gömd undan myndigheter. Alla människor, även de utan giltiga identitetshandlingar (papperslösa), ska ha tillgång till grundläggande samhällsfunktioner som vård och skola.

Arbetskraft

Regionens tillväxt visar att vi är i stort behov av arbetskraft och att detta behov kommer att öka. Om vi kan ge förutsättningarna i form av svenskundervisning, utbildning, bostäder och bra introduktion på arbetsmarknaden har integrationen alla möjligheter att lyckas. Skåne blir en bättre plats om fler medverkar och om fler livserfarenheter kommer till tals. Miljöpartiet vill att Region Skåne i högre utsträckning efterfrågar och anställer människor med utländsk bakgrund. Vi vill göra det lättare att validera kunskap så att fler personers kompetens tas till vara.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: