Integration

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

 

Skåne är en del av den europeiska kontinenten och är utifrån sin geografiskt strategiska position också Sveriges länk till kontinenten. I Skåne samlas människor från olika nationaliteter, kulturer och religioner. Miljöpartiet vill att alla människor ska kunna leva i Skåne under jämlika, rättvisa och öppna förhållande. Alla människor, oavsett bakgrund, ska kunna hitta sin plats och sitt sammanhang i vår region och alla ska ges möjlighet att bidra och vara en del av vårt gemensamma samhälle. Vi vill att Skåne är öppet för alla.

Mångfald gör Skåne rikare

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer. Vi vill att Skåne är öppet för alla.

Främlingsfientlighet hotar Skånes utveckling och leder till stagnation. Mångfald ger däremot Skåne möjlighet att utvecklas. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst. Region Skåne har skyldighet att vara drivande i detta. Den som kommer till Skåne ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Skåne. Region Skåne ska i samverkan med kommunerna ta initiativ till upprustning av bostäderna i miljonprogrammen. Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan.

Underlätta för papperslösa

Miljöpartiet arbetar aktivt för att underlätta livet för människor som lever som papperslösa. Livet som papperslös får aldrig vara ett liv som rättslös. Vi vill skapa ett samhälle där ingen tvingas leva utan identitetspapper eller gömd undan myndigheter. Alla människor, även de utan giltiga identitetshandlingar (papperslösa), ska ha tillgång till grundläggande samhällsfunktioner som vård och skola.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: