Plast

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Plast produceras av olja, som är en ändlig resurs. Ändå har den globala årsproduktionen fördubblats under de senaste 15 åren. Så mycket som hälften av all plast som produceras används till engångsartiklar. Plast finns idag närvarande i det mesta som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Exempelvis i madrassen i sängen, tyget i dina kläder, matförpackningar, medicinsk utrustning och i barnens leksaker. Men plastens flexibilitet och många användningsområden har tyvärr en baksida: Plasten förstör för djur och natur och kemikalierna i plast kan vara skadliga för både människor och miljö.

En stor del av plasten som används hamnar i haven och bryts där långsamt ner till små mikroplaster som inte går att se med blotta ögat. Mikroplaster suger åt sig kemikalier och tas upp i våra kroppar och naturens kretslopp när de sprids genom luft och i vatten. Även större plastbitar som brutits ner i naturen är ett problem för djuren som misstar det för mat.

Region Skåne är en stor aktör med många anställda och en omfattande verksamhet och har därför stor möjlighet att påverka plastproblematiken.  Regionen bör leda utvecklingen, föregå med gott exempel och inspirera skåningarna genom konkreta tips för att minska mängden plast. Miljöpartiet i Skåne föreslår följande åtgärder för en mer hållbar plastanvändning inom Region Skåne:

  • Sluta upphandla produkter med mikroplast

  • Kartlägga mängden engångsartiklar i regionens verksamheter, ta fram en åtgärdsplan för att minska detta och byta ut till andra material än plast

  • Avsätta resurser i 2019 års budget för strandstädning och förebyggande åtgärder mot nedskräpning vid hav, sjöar och vattendrag

  • Genomföra fler innovationsupphandlingar med nya hållbara material för att ersätta engångsprodukter som skoskydd och plastmuggar

  • Utreda var vårt plastavfall hamnar och hur återvinningen kan förbättras

  • Se över tvätteriets system så att mikroplaster från textilier fångas upp innan vattnet släpps ut i avloppet

  • Satsa på mer regional samverkan om vattenfrågor med fokus på plastföroreningar av dagvatten, vattendrag, sjöar och havet i syfte att öka kunskap och minska föroreningar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: