Bygg ut järnvägen i Skåne

Satsa på järnvägen – fler tåg i Skåne

Miljöpartiet vill bygga ut den skånska järnvägen. Med satsningar på fler spår blir restiderna kortare, punktligheten bättre och fler tåg kan avgå. Trängslen på tågen minskar samtidigt som fler kan välja att åka tåg. Det vinner både du och klimatet på.

Flera av de skånska järnvägsspåren är idag på väg att bli eller är redan överfulla, med flaskhalsar som orsakar tågstopp och förseningar som följd. Trängseln på spåren gör det svårare att genomföra nödvändigt underhåll.

Därför behövs en kraftigt utbyggd järnväg i Skåne, med nya spår och bättre underhåll. Det knyter ihop Skåne och gör restiderna kortare.

Därför vill Miljöpartiet i Skåne bland annat:

  • Ha dubbelspår på hela Västkustbanan och Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg
  • Dubbelspår på Ystadbanan och Trelleborgsbanan.
  • En helt ny Simrishamnsbana mellan Simrishamn och Malmö.
  • Ny spårbunden trafik mellan till exempel Malmö och Näset, mellan Helsingborg och Höganäs och på befintlig banvall mellan Malmö och Staffanstorp.
  • Höghastighetsjärnvägen, med två nya spår mellan Lund och Hässleholm.
  • Region Skåne behöver också arbeta aktivt för att utveckla tågtrafiken till kontinenten.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter