Bekämpa klimatförändringen

Bekämpa klimatförändringen

Miljön och klimatet är vår tids ödesfrågor. Tiden för att göra något åt klimatförändringarna är på väg att ta slut, men ännu finns ett fönster för att vända utvecklingen. För att lyckas med det krävs en politik som alltid sätter klimatet och miljön högst på dagordningen.


Klimatet kan inte vänta. Det är nu det krävs tuffa politiska beslut – på alla nivåer. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Få tvivlar idag på att klimatet befinner sig i ett nödläge. Larmrapporterna duggar tätt och varningsklockorna klämtar högljutt. Koldioxidnivåerna i atmosfären är högre än på tre miljoner år och upp till en miljon arter riskerar att dö ut i en ny massutrotning. Runt om i världen – även i Sverige – drabbas människor av extremhetta, skogsbränder, översvämningar och torka.

Nu måste vi kraftsamla – även i Skåne. För trots alla mörka rubriker finns det fortfarande hopp. Det är ännu inte för sent att vända utvecklingen. Fönstret står fortfarande på glänt.

Därför vill Miljöpartiet i Region Skåne:

  • Att klimathänsyn tas i alla politiska beslut – det går inte längre att blunda för klimatutmaningarna.
  • Ta fram en koldioxidbudget. Det gör det lättare att se hur mycket utsläppen måste minska för att nå Parisavtalets temperaturmål.
  • En klimatfärdplan som visar vägen. Kopplat till koldioxidbudgeten behöver en klimatfärdplan som tydligt visar vilka insatser som krävs.
  • Färre tjänsteresor med flyg – fler måste åka tåg.
  • Dina och mina skattepengar ska inte gå till bidrag till flyget.
  • Bygg klimatsmart. Region Skåne står inför en byggboom, med bl.a. flera nya sjukhusbyggnader. En av de stora klimatbovarna är betong – därför vill vi att Region Skåne börjar bygga klimatneutralt.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter