Förlossningsvård

En tryggare förlossningsvård

Miljöpartiet vill se ett rejält lyft för förlossnings- och mödravården i Region Skåne, med betydligt mer
resurser än idag. Vi vill skapa en förlossningsvård som sätter den gravida och nyförlösta i centrum och som blir bättre på att lyssna på den gravida och hens partner. Med ökad valfrihet och fler möjligheter till individanpassad vård ska ingen behöva kämpa för att få hjälp. Det gäller även utsatta grupper, som personer med osäker juridisk status.

Vi vill:

Förlossningsgaranti. Miljöpartiet vill att Region Skåne inrättar en garanti att alla ska få föda på den förlossningsavdelning de själva valt. Ingen ska tvingas åka till ett annat sjukhus.

En aktiv förlossning per barnmorska. Vi vill att målet att en barnmorska enbart ska hantera en aktiv förlossning åt gången blir verklighet. För att nå dit krävs en utökad bemanning av barnmorskor. Region Skåne måste därför driva på för att fler barnmorskor utbildas och förbättra arbetsvillkoren för sina medarbetare.

En sammanhållen förlossningsvård. Miljöpartiet driver på för en mer sammanhållen vårdkedja inom förlossningsvården. Dagens organisering, där den gravida först träffar en barnmorska på mödravårdscentralen och sedan helt andra barnmorskor på förlossningen skapar onödiga hack i vården. För att öka kontinuiteten vill vi att Region Skåne inför möjligheten att få träffa samma team av barnmorskor både inför, under och efter förlossningen, en metod som kallas caseload midwifery. Det är en metod som särskilt hjälper förlossningsrädda och födande med ökade riskfaktorer.

Kulturdoulor. Ibland räcker det inte med närvaron av en engagerad och kunnig barnmorska för att skapa en trygg förlossning. Miljöpartiet vill att det ska finnas möjighet till extra stöd från en doula eller kulturdoula. En kulturdoula fungerar som en länk mellan den gravida och sjukvårdspersonalen, både för att stödja den gravida och förbättra och underlätta kommunikationen.

Ta graviditets- och förlossningsskador på större allvar. Tabut och stigmat kring graviditets- och förlossningsskador måste upphöra. Trösklarna för att få hjälp vid bristningar och andra skador måste sänkas. En nollvision för förlossningsskador ska införas, och den som ändå drabbas ska erbjudas fler och tidigare uppföljningsbesök. Det gäller även vid problem efter lindrigare bristningar, det vill säga grad 1 och grad 2.

Bättre screeningprogram. Vi vill också utveckla olika screeningprogram under graviditeten, till exempel för tillväxthämning och sviktade moderkaksfunktion. Vården vid rektusdiastas, det vill säga magmuskeldelning, måste prioriteras högre.

BB-hemma. Fler skånska sjukhus ska införa BB-hemma, där den som vill kan få BB-vård i hemmet efter en okomplicerad förlossning.

Din partner ska få följa med. Alla skånska sjukhus med förlossningsavdelning ska ha ett familje-BB, där även partner är välkommen att stanna med den förlösta och det nyfödda barnet.

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter