Förnybar energi

Förnybar energi

En förnybar framtid

Skåne är en tätbefolkad region med stor efterfrågan på energi. Produktionen är dock liten och mycket energi slösas bort. I kombination med begränsningar i infrastrukturen innebär det ett beroende av import av fossila bränslen, men också högre priser. Skåne är ett soligt jordbrukslandskap med kust på tre sidor. Här finns potential att producera för det framtida behovet av energi, från 100 procent förnybara källor. Då krävs en betydande utbyggnad av havs- och landbaserad vindkraft, geo- och solenergi, biogasproduktion, samt utbyggd infrastruktur för el, biogas och vätgas. Det krävs också elektrifiering och effektivisering, och ett ambitiöst samarbete kring målkonflikter med andra samhällsintressen. Därmed ökar svensk export av förnybar energi som fasar ut kol, naturgas och olja på kontinenten.

Region Skåne ska vara en drivande kraft i omställningen till förnybar energi. Vi vill därför se ett mål för att i Skåne producera lika mycket energi som vi gör av med, och en plan för hur det kan gå till. Vi vill också att Region Skåne investerar i fler vindkraftverk samt att det installeras solpaneler på fler av regionens byggnader, med målet att Region Skåne ska täcka sitt eget energibehov.

För att skapa en framtid med 100 procent förnybar energi krävs ett ökat samarbete med andra aktörer. Fler skåningar, företag och jordbruk måste få hjälp att bli energiproducenter. Det viktiga arbetet inom Klimatsamverkan Skåne måste fortsätta och Region Skåne behöver driva på för att stärka det gemensamma arbetet med Skånes kommuner. För att göra Öresundsregionen till den första helt fossilfria regionen i Europa behöver klimatarbetet få ett större fokus inom Greater Copenhagen-samarbetet.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter