Giftfri miljö och biologisk mångfald

Giftfri miljö och biologisk mångfald

Det sätt vi lever på idag tär på naturen och våra samhällen. Därför säger vi nej till gruvplanerna på Österlen och tar kampen mot miljögifter och föroreningar.


Naturen mår inte alltid bra.

Miljöföroreningar, övergödning, plastskräp och läkemedelsrester hotar det marina livet i Östersjön och Öresund.

Planerna på vanadingruvor på Österlen och utanför Hörby riskerar att förgifta vattendrag, grundvattnet och stora markområden.

Bekämpningsmedel hotar den biologiska mångfalden, med färre bin och fjärilar som pollinerar våra växter.

Besluten vi tar idag påverkar vilket Skåne våra barn och barnbarn kommer att få leva i. Därför kämpar vi för en kraftfullare miljöpolitik i Skåne.

  • Nej till vanadingruvorna på Österlen och utanför Hörby.
  • Mer ekologisk mat i Skåne. För första gången på flera år minskar andelen ekologiska livsmedel i Region Skåne. Vi säger nej när Alliansen slopar kraven på att livsmedel regionen köper in ska vara ekologiska.
  • Bättre skydd för Skånes sjöar, vattendrag och hav.
  • Inrätta ett marint naturreservat i Öresund.
  • Minska utsläppen av läkemedel.
  • Halvera matsvinnet till 2022.
  • En giftfri vardag – fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • Minska mängden plast i Region Skåne och öka andelen avfall som återvinns.
  • Rengöringsmedel och hushållsartiklar som används inom Region Skåne ska inte ha blivit testade på djur.
  • Mer vegetarisk mat inom hälso- och sjukvården – minska köttkonsumtionen.

Vill du också ta kampen för miljön? Bli medlem i Miljöpartiet du också! www.mp.se/bli-medlem

Nyheter på Giftfri miljö och biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter