Giftfri miljö och biologisk mångfald

Giftfri miljö och biologisk mångfald

Det sätt vi lever på idag tär på naturen och våra samhällen. Därför säger vi nej till gruvplanerna på Österlen och tar kampen mot miljögifter och föroreningar.

Naturen mår inte alltid bra.

Miljöföroreningar, övergödning, plastskräp och läkemedelsrester hotar det marina livet i Östersjön och Öresund.

Planerna på vanadingruvor på Österlen och utanför Hörby riskerar att förgifta vattendrag, grundvattnet och stora markområden.

Bekämpningsmedel hotar den biologiska mångfalden, med färre bin och fjärilar som pollinerar våra växter.

Besluten vi tar idag påverkar vilket Skåne våra barn och barnbarn kommer att få leva i. Därför kämpar vi för en kraftfullare miljöpolitik i Skåne.

  • Nej till vanadingruvorna på Österlen och utanför Hörby – förbjud mineralbrytning i alunskiffer.
  • Mer ekologisk mat i Skåne. För första gången på flera år minskar andelen ekologiska livsmedel i Region Skåne. Vi säger nej när Alliansen slopar kraven på att livsmedel regionen köper in ska vara ekologiska.
  • Skydda den biologiska mångfalden.
  • Bättre skydd för Skånes sjöar, vattendrag och hav.
  • Inrätta ett marint naturreservat i Öresund.
  • Minska utsläppen av läkemedel.
  • Färre kalhyggen – stötta ett mer hållbart skogsbruk.
  • En giftfri vardag – fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • Minska mängden plast i Region Skåne och öka andelen avfall som återvinns.
  • Skärp djurrätten. Vi vill att Region Skåne ställer mycket högre krav på djurskydd vid inköp av livsmedel. Onödiga djurförsök ska stoppas och Region Skånes köp av rengörings- och städprodukter som är testade på djur ska upphöra.

Vill du också ta kampen för miljön? Rösta på Miljöpartiet i regionvalet 2022.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter