Det ska vara enkelt att åka kollektivt

Det ska vara enkelt att åka kollektivt

Gör det lättare att åka kollektivt i Skåne! För oss i Miljöpartiet är det självklart att vi ska satsa på Skånetrafikens bussar och tåg.

 

Den skånska kollektivtrafiken måste utvecklas – inte avvecklas. Många runt om i Skåne har drabbats av nedlagda turer och busslinjer när den styrande Alliansen under den gångna mandatperioden sparat på kollektivtrafiken. Besparingarna gör det svårare för den som inte vill eller kan åka bil att ta sig till jobbet, skolan och fritidsaktiviteten. På andra håll har biljettpriserna rusat i höjden.

Miljöpartiet vill vända på utvecklingen. Vi lovar att satsa mer på Skånetrafiken och se till att biljettpriserna sänks och fler får möjlighet att åka kollektivt. Vi vill ha nya linjer, fler turer och fler hållplatser.

Kollektivtrafiken måste vara både pålitlig och punktlig. Men idag är det inte så. Förseningar och tågstrul har många gånger blivit vardagsmat för skånska pendlare. Det kämpar vi för att ändra på.

Miljöpartiet i Region Skåne vill:

  • Bygga ut kollektivtrafiken, med fler linjer, tätare avgångar och nya hållplatser.
  • Sänka priset på biljetterna.
  • Höja studentrabatten hos Skånetrafiken.
  • Införa en seniorrabatt hos Skånetrafiken.
  • Införa gratis kollektivtrafik för alla gymnasieungdomar i Skåne.
  • Förbättra punktligheten.

Vill du också ha en bättre och billigare kollektivtrafik? Rösta på Miljöpartiet i regionvalet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter