Det ska vara enkelt att åka kollektivt

Det ska vara enkelt att åka kollektivt

Gör det lättare att åka kollektivt i Skåne! För oss i Miljöpartiet är det självklart att vi ska satsa på Skånetrafikens bussar och tåg.


Skånetrafiken har idag Sveriges klimatsmartaste fordon. I skånska städer rullar allt fler tyst och miljövänliga elbussar och på landsbygden och mellan städerna kör regionbussar på biogas.

Inget av det här hade varit möjligt utan politiska beslut som Miljöpartiet drivit på. Vi fortsätter att kämpa för en kollektivtrafik som binder ihop Skåne och gör det lättare att vara klimatsmart.

Den skånska kollektivtrafiken måste utvecklas – inte avvecklas. Många runt om i Skåne har drabbats av nedlagda turer och busslinjer när den styrande Alliansen nu sparar på kollektivtrafiken. Besparingarna gör det svårare för den som inte vill eller kan åka bil att ta sig till jobbet, skolan och fritidsaktiviteten. På andra håll har biljettpriserna rusat i höjden.

Kollektivtrafiken måste vara både pålitlig och punktlig. Men idag är det inte så. Förseningar och tågstrul har många gånger blivit vardagsmat för skånska pendlare. Det kämpar vi för att ändra på.

Miljöpartiet vill:

  • Håll nere biljettpriserna – säg nej till orimliga prishöjningar.
  • Kortare restider och färre förseningar. Bygg ut den skånska järnvägen. Läs mer här:  https://www.mp.se/skane/just-nu/fler-spar-battre-jarnvag
  • Fler elbussar – det ger tystare och renare städer.
  • Gör det lättare att åka kollektivt – bygg fler och större pendlarparkeringar och ordentliga cykelställ.
  • Skåne – en cykelregion i världsklass. Bygg expresscykelvägar och fler cykelvägar.

Vill du också kämpa för ett grönare samhälle och en bättre kollektivtrafik? Bli medlem i Miljöpartiet. www.mp.se/bli-medlem

Nyheter på Det ska vara enkelt att åka kollektivt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter