Hälso- och sjukvård

Den skånska hälso- och sjukvården

Miljöpartiets kämpar för en hälso- och sjukvård som sätter patienten i centrum. Dagens långa köer till den skånska sjukvården är helt oacceptabla. Det ska vara lätt att få kontakt med din vårdcentral och den som behöver opereras eller få annan behandling ska inte behöva vänta orimligt länge.

Vi vill ha en sjukvård som är jämställd och jämlik. Ditt kön eller din plånbok, adress, sexualitet, etnicitet och religion, eller för den delen någon annan faktor, ska inte spela någon roll för den vård du får. Så är det tyvärr inte idag. Den skånska vården är varken jämlik eller jämställd.

Miljöpartiet vill därför:

Satsa på personalen. De långa vårdköerna beror till stor del på bristen på personalen. De senaste årens sparpaket i den skånska vården måste upphöra. För att stoppa personalflykten krävs rejäla satsningar på personalen, med högre löner, fler kollektor, bättre scheman, garanterad tid för återhämtning och bättre möjligheter till vidareutbildning.

Mer pengar till sjukvården. Vi lovar att tillföra sjukvården mer resurser och slut snålfinansiera den skånska vården.

Lyssna på patienterna. Vi vill att sjukvården blir bättre på att lyssna på dig som patient och att du och dina anhöriga blir mer delaktiga i vården. Alla patienter som vill ha en fast läkarkontakt i primärvården ska ha rätt till det. Vi vill också införa ett listningstak på hur många patienter en läkare kan ha, där patienternas vårdtyngd är en viktig faktor. De patienter som har ett omfattande vårdbehov ska ha möjlighet att ha en vårdlots som ansvarar för hela vårdprocessen.

Satsa på vårdcentralerna. Oavsett var vi bor i Skåne ska du ha nära till en vårdcentral. Därför vill vi fortsätta genomföra en primärvårdssatsning och se till att det blir mer fördelaktigt att driva vårdcentraler även i mindre orter på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.

Mer samarbete med idéburna organisationer. Den idéburna sektorn sitter på ovärderlig kunskap inom flera olika områden. Vi vill att Region Skåne i mycket högre utsträckning samverkar med idéburna organisationer.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter