HBTQI+

HBTQIA+

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker Miljöpartiet aldrig.


Ingen ska behöva försvara sin könsidentitet. Tyvärr är det inte så idag. Allt för många hbtq-personer vittnar om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande. Fortfarande utsätts hbtq-personer för hot, hat och våld.

Både den psykiska och fysisk ohälsan är många gånger oroväckande hög hos hbtq-personer. Det är vanligare med självmord och dödligheten är högra jämfört med andra grupper.

Därför vill Miljöpartiet i Skåne:

  • Öka hbtqia+-kunskapen i den skånska vården. Återinför den hbtq-utbildning av vårdpersonal som Alliansen tagit bort.
  • Satsa på transvården. Köerna till könsidentitetsmottagningen i Lund måste kortas.
  • Anpassa vården till både binära och icke-binära personer.

Vill du också engagera dig för hbtq-frågor? Bli medlem i Miljöpartiet du också! www.mp.se/bli-medlem

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter