HIV-vård

Utveckla HIV-vården

Få sjukdomar är så stigmatiserade som HIV. Trots att den medicinska vetenskapen gjort enorma framsteg lever myter och fördomar kvar. Många HIV-patienter upplever social utsatthet och särbehandling. Det är också sant i vården, där patienter vittnar om bristande kunskap hos vårdpersonal, överdrivna försiktighetsåtgärder och diskriminering.

Miljöpartiet ser ett stort behov av att förbättra vården till HIV-patienter i Skåne. Kunskapsläget måste överlag höjas inom vården och hos hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt inom primärvården.

Den som drabbas av en HIV-infektion tvingas visserligen till livslång medicinering, men kan i övrigt leva ett liv som de flesta andra. I och med att HIV inte längre är en dödlig sjukdom ökar antalet äldre som lever med HIV. Därmed behöver kunskapen om följdsjukdomar och samsjuklighet bli mycket bättre inom primärvården.

Antalet registrerade nya HIV-fall i Skåne varierar från år till år, men har överlag blivit fler under 2000-talet. Region Skåne måste stärka det HIV-preventiva arbetet. Köerna till PrEP-behandling måste minska. Miljöpartiet vill också att Region Skåne utvecklar och förbättrar samverkan med den idéburna sektorn och bland annat inför peer-support, där hivpositiva stödjer varandra.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter