Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Allt fler mår psykiskt dåligt. Kraven i samhället ökar och hjulen snurrar allt snabbare. Vi behöver ett mänskligare samhälle.

Psykisk ohälsa kan vara allt från att livet krisar tillfälligt till svårare tillstånd som kanske måste behandlas livet ut. Den psykiska ohälsan ökar i Skåne, både bland ungdomar och äldre. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress och utbrändhet ökar i befolkningen i stort men också bland Region Skånes egna anställda.

Alla som mår dåligt psykiskt måste enkelt få kontakt med vården och hjälp i ett tidigt skede. Ungdomsmottagningarna ska ha ett särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienter med psykisk ohälsa, särskilt bland äldre patienter.

Vården behöver förbättras för personer med svåra psykiska sjukdomar. Vi måste våga prata om att självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor upp till 50 år. Miljöpartiet vill öka resurserna och medvetenheten i arbetet med att förebygga självmord så att nollvisionen kan uppnås. Det är både självklart och nödvändigt att Region Skåne vidtar en rad åtgärder för skåningarnas psykiska hälsa och för vårdens möjligheter att erbjuda vård och behandling.

Därför vill vi:

  • Genomföra ett psykiatrilyft i Region Skåne och satsa 500 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkningar under mandatperioden 2022-2026. Då kan köerna både till barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin kortas.
  • Att det ska finnas en psykolog på varje vårdcentral.
  • Förbättra tillgängligheten till ungdomsmottagningar, till exempel genom digitala tjänster eller öppettider på kvällar, helger och skollov
  • Starta fler unga vuxna-mottagningar, en snabb och enkel väg in till stöd, samtal och hjälp
  • Stärka samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan.
  • Öka stödet till föreningar som arbetar med psykisk hälsa.    Anställa fler rehabkoordinatorer inom primärvården för att korta sjukskrivningsperioden vid stress och utbrändhet.
  • Satsa på Mariamottagningarna, som hjälper barn och unga med missbruk. Vi vill bland annat bygga ytterligare en mottagning i Malmö.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter