Rent vatten

Rent vatten

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Tillgången till rent vatten och grundvatten är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Det är oroande att grundvattenbristen ökar och att allt fler orter drabbas av vattenbrist under sommarmånaderna. Skåne behöver ett samlat organ för att möta grundvattenbristen och andra grundvattenrelaterade frågor. Vattnet vi dricker i Skåne är av hög kvalitet. Insatser måste göras för att trygga att vårt grundvatten är säkert att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt.

Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar för att minska utsläppen av farliga ämnen till yt- och grundvatten. Utsläpp av ämnen som förstör växtlighet och djurliv i vattendrag och hav i Skåne måste minska.

Läs mer om våra konkreta förslag här.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter