Fokus på psykisk hälsa

Fokus på psykisk hälsa

Allt fler mår psykiskt dåligt. Kraven i samhället ökar och hjulen snurrar allt snabbare. Vi behöver ett mänskligare samhälle.

Psykisk ohälsa kan vara allt från att livet krisar tillfälligt till svårare tillstånd som kanske måste behandlas livet ut. Den psykiska ohälsan ökar i Skåne, både bland ungdomar och äldre. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa såsom stress och utbrändhet ökar i befolkningen i stort men också bland Region Skånes egna anställda.

Alla som mår dåligt psykiskt måste enkelt få kontakt med vården och hjälp i ett tidigt skede. Ungdomsmottagningarna ska ha ett särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma och erbjuda hjälp till patienter med psykisk ohälsa, särskilt bland äldre patienter.

Vården behöver förbättras för personer med svåra psykiska sjukdomar. Vi måste våga prata om att självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland människor upp till 50 år. Miljöpartiet vill öka resurserna och medvetenheten i arbetet med att förebygga självmord så att nollvisionen kan uppnås. Det är både självklart och nödvändigt att Region Skåne vidtar en rad åtgärder för skåningarnas psykiska hälsa och för vårdens möjligheter att erbjuda vård och behandling.

Därför vill vi:

  • Att det ska finnas en möjlighet till kontakt med psykolog på varje vårdcentral
  • Tillföra mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin för att korta köerna.
  • Förbättra tillgängligheten till ungdomsmottagningar, till exempel genom digitala tjänster eller öppettider på kvällar, helger och skollov
  • Starta fler unga vuxna-mottagningar, en snabb och enkel väg in till stöd, samtal och hjälp
  • Stärka samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan.
  • Öka stödet till föreningar som arbetar med psykisk hälsa.
  • Barn- och ungdomshabilitering ska bli ledande i att använda sig av digital teknik för diagnos, utbildning och behandling
  • Inrätta ett kunskapscentrum med tillhörande vårdplatser i Skåne för att öka kunskaperna om ätstörningar och självskadeproblematik
  • Anställa fler rehabkoordinatorer inom primärvården för att korta sjukskrivningsperioden vid stress och utbrändhet
  • Utöka verksamheter som ger stöd till personer med PTSD (posttraumatisk stressyndrom)

Tycker du också att det är viktigt att ta kampen mot den psykiska ohälsan? Bli medlem i Miljöpartiet du också! www.mp.se/bli-medlem

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter