Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Var tredje vecka mördas en kvinna av sin partner eller ex-partner. Allt för många kvinnor lever i stän-
dig skräck för att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sin partner eller någon annan nära
anhörig. Väldigt få av offren väljer att spontant berätta om våldet de utsätts för. Miljöpartiet vill därför att hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, blir betydligt bättre på att upptäcka och hjälpa offer för våld i nära relationer.

Vi vill:

Inrätta våld i nära relationer-team. Den skånska vården är dålig på att upptäcka kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Vi vill därför inrätta våld i nära relationer-team, som kan förbättra sjukvårdens arbete med att upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Motverka hedersvåld och könsstympning. Region Skåne måste bli bättre på att upptäcka patienter som utsätts för hedersvåld och könsstympning. Även här kan våld i nära relationer-team spela en viktig roll.

Stöd tjej- och kvinnojourer. Tjej- och kvinnojourer spelar en avgörande roll för att hjälpa offer för våld i nära relationer. Deras arbete som ideella organisationer går inte att överskatta. Region Skåne behöver aktivt samarbeta och stötta Skånes tjej-, ungdoms- och kvinnojourer för att stärka deras arbete.

Samverka med kommunerna. Samverkan med kommunerna måste bli mycket bättre. Region Skåne behöver också utveckla sitt arbete för att stötta personer som utsatts för människohandel eller har erfarenhet av sex mot betalning.

Öppna en våldtäktsmottagning. #metoo-rörelsen satte strålkastarljuset på ett samhällsproblem det allt för länge varit alldeles för tyst om. Bland alla vittnesmål om övergrepp och våldtäkter var det också många offer som berättade om brister i bemötandet inom sjukvården i Skåne. Våldtäktsoffer vittnar om att hjälpen och vården inte fungerar, där de slussats runt mellan olika enheter och inte fått det stöd de behöver. Miljöpartiet vill att bemötandet och vården till våldtäktsoffer och
offer för sexuella övergrepp blir mycket bättre i hela Skåne. Sjukvårdspersonal, särskilt inom primär-
vården, måste utbildas för att ge rätt bemötande och rätt behandling. Miljöpartiet ska också driva på för att Enheten för sexuellt våldsutsatta i Malmö öppnas snarast, med ett tydligt uppdrag att arbeta både för att förbättra det akuta omhändertagandet och det långsiktiga psykologiska stödet.

Ta destruktiva machoideal på allvar. För att motverka våld i nära relationer måste
regionen också belysa förövarens roll. Att bekämpa machoideal, destruktiva mansnormer och hyper-
maskulinitet måste stå högt på dagordningen.Miljöpartiet vill att regionen inrättar en särskild
mottagning för vuxna som har svårt att hantera sin ilska och aggression.

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter