Rent vatten

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Tillgången till rent vatten och grundvatten är livsviktigt för ett fungerande samhälle. Det är oroande att grundvattenbristen ökar och att allt fler orter drabbas av vattenbrist under sommarmånaderna. Skåne behöver ett samlat organ för att möta grundvattenbristen och andra grundvattenrelaterade frågor. Vattnet vi dricker i Skåne är av hög kvalitet. Insatser måste göras för att trygga att vårt grundvatten är säkert att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt.

Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar för att minska utsläppen av farliga ämnen till yt- och grundvatten. Utsläpp av ämnen som förstör växtlighet och djurliv i vattendrag och hav i Skåne måste minska.

Läs mer om våra konkreta förslag här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: