Tandvård

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Miljöpartiet vill förändra tandvården och rikta in den på att arbeta mer förebyggande. Med upplysning, vägledning, samt uppsökande och förebyggande tandvårdsarbete, kan människor också själva medverka till en bättre mun- och tandhälsa.

Tandvård för alla

Region Skåne har varit bra på att se till att alla barn tidigt följs upp med besök på folktandvården i samverkan med hälso- och sjukvården. Ersättningen i barn- och ungdomstandvården viktas så att barn och unga med störst risk till karies får mest resurser. När den fria tandvården för barn och unga upphör vid 19 års ålder blir skillnaderna i tandhälsa större. Den som har råd fortsätter med regelbundna tandläkarbesök, men den som har sämre ekonomi har inte råd. Miljöpartiet vill ha fri tandvård upp till 23 år.

Forskning visar att kulturella och ekonomiska skillnader har stor betydelse för bra tänder och munhygien. Om alla får samma möjligheter till en bra mun- och tandhälsa kommer människors livskvalitet att öka. Bättre förebyggande tandvård kommer att förbättra tandhälsan och på sikt minska samhällets kostnader. Miljöpartiet arbetar på nationell nivå för att sjukdomar i munhåla och tänder ska organiseras inom sjukvården och räknas in under högkostnadsskyddet.

Mobila tandkliniker

På vissa mindre orter i Skåne finns ingen tandvårdsklinik eftersom patientunderlaget är för litet. Miljöpartiet vill därför ha fler mobila tandkliniker för att täcka in områden i Skåne som saknar fasta tandkliniker.

Forskning för kvalité och trygghet

Tandvården behöver utvecklas och bli bättre. Det gäller särskilt äldre människors speciella tandproblem som ofta kräver stora och komplicerade behandlingsinsatser. Miljöpartiet vill satsa på forskning inom tandvård med speciell inriktning på äldre. På sikt kommer detta höja kvaliteten och patientsäkerheten i tandvården.

Tandhygienisternas roll i tandvården blir allt viktigare, och deras betydelse kommer sannolikt att öka. Detta är något som flera statliga utredningar slagit fast. Dessa pekar på att en förlängning av tandhygienistutbildningen är önskvärd för att bättre förbereda tandhygienisterna inför ökade uppgifter. Region Skåne kan inte direkt påverka huruvida utbildningen förlängs eller inte, men kan öka efterfrågan på tandhygienister genom att endast anställa de som tagit ut en kandidatexamen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: