Turism

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om turism i Skåne

Miljöpartiet vill

  • Att Skåne ska ha en långsiktigt hållbar turism
  • Att Region Skåne i samverkan med kommunerna uppmuntrar och stödjer event och evenemang
  • Att Region Skåne fortsätter att utveckla maten och de skånska livsmedelsprodukterna som turistnäring

Besöksnäringen är idag den snabbast växande tillväxtsektorn globalt. Skåne har mycket goda förutsättningar att hävda sig inom detta område. Genom sitt centrala läge kan skånsk besöksnäring attrahera besökare från hela norra Europa. I den växande besöksnäringen ligger en stor potential för ökade arbetstillfällen. Vi vill särskilt stimulera småföretagande som kan ligga till grund för utveckling av bed & breakfast och lokala evenemang. Detta är också en del av en landsbygdsutveckling som är värdefull för medborgare som vill vara bosatta utanför tätorterna.

Den skånska naturen med fina vandringsleder lockar många besökare. Miljöpartiet arbetar för att Skåne ska ha en hållbar turism som inte tär på eller förändrar den biologiska mångfalden. Även kulturupplevelser är en allt större turistnäring som Miljöpartiet vill stötta.

Evenemang

Genom besöksevenemang, kongresser och konferenser kan kommunerna i Skåne locka till sig besökare och utveckla turismen. Miljöpartiet vill att Region Skåne i samverkan med kommunerna bidrar till att stödja och uppmuntra sådana evenemang.

Maten på landet

Det sjuder av idéer och kreativitet runt om på Skånes landsbygd. Gårdar som tidigare varit vanliga lantbruk börjar förädla sina råvaror. Det skånska mathantverket är växande småskaliga verksamheter och bra exempel på ekologiskt hållbara näringar. Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar med att utveckla maten och de skånska livsmedelsprodukterna som turistnäring. Det skånska mathantverket har en stor betydelse för att stärka regionens identitet, attraktion för turism och för att skapa nya jobb på landsbygden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: