Turism och besöksnäring

Lyssna

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om turism i Skåne

Turismen ökar i hela Öresundsområdet och utbudet av kultur och nöjen är stort i området.  Turism är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde för Öresundsregionen. Miljöpartiet menar att turism liksom kultur och utbildning är viktiga faktorer för framtidens gröna jobb.

Besöksnäringen

Besöksnäringen är idag den snabbast växande tillväxtsektorn globalt. Skåne har mycket goda förutsättningar att hävda sig inom detta område. Genom sitt centrala läge kan skånsk besöksnäring attrahera gäster från hela norra Europa. Miljöpartiet vill att Skåne ska ha en långsiktigt hållbar turism. Vi vill särskilt gynna företag som stimulerar och möjliggör för lokal turism, t ex företag som utvecklar lokala arrangemang eller erbjuder bed & breakfast. Detta är också en del av den landsbygdsutveckling som är värdefull för medborgare som vill vara bosatta utanför tätorterna. I den växande besöksnäringen ligger en stor potential för ökade arbetstillfällen.

Den skånska naturen med fina vandringsleder lockar många besökare. Miljöpartiet arbetar för att Skåne ska ha en hållbar turism som inte tär på eller förändrar den biologiska mångfalden. Även kulturupplevelser är en allt större turistnäring som Miljöpartiet vill stötta.

Evenemang

Genom evenemang, kongresser och konferenser kan kommunerna i Skåne locka till sig besökare och utveckla turismen. Miljöpartiet vill att Region Skåne i samverkan med kommunerna bidrar till att stödja och uppmuntra event och evenemang.

Kollektivtrafiken behöver samordnas i samband med olika evenemang. Miljöpartiet vill att en kulturbiljett införs som ska gälla som färdbevis inom kollektivtrafiken i hela Öresundsregionen.

Maten på landet

Det sjuder av idéer och kreativitet runt om på Skånes landsbygd. Gårdar som tidigare varit vanliga lantbruk börjar förädla sina råvaror. Det skånska mathantverket är växande småskaliga verksamheter och bra exempel på ekologiskt hållbara näringar. Miljöpartiet vill att Region Skåne arbetar med att utveckla maten och de skånska livsmedelsprodukterna som turistnäring. Det skånska mathantverket har en stor betydelse för att stärka regionens identitet, attraktion för turism och för att skapa nya jobb på landsbygden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: