Miljöpartiets vision - Grön ideologi

Lyssna

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Miljöpartiet de gröna är en del av den globala gröna rörelse som strävar efter en värld där alla ska kunna leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar och med en insikt om vårt beroende av varandra. En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn där allt hänger ihop i ett ömsesidigt beroende. Vi vill vara en solidarisk röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.

Vår gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor

Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag. Vår övertygelse är att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet. Det är också viktigt att synliggöra att det nuvarande tillväxtperspektivet inte är förenligt med ett hållbart samhälle.

Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: