Folkhälsa och välmående i utsatta områden i Sörmland

Förbättra folkhälsa och välmående i utsatta områden enligt Sörmlandsmodellen

Vi vill: 

  • Införa ett projekt i våra utsatta områden enligt Sörmlandsmodellen och i samverkan med berörda kommuner.

Miljöpartiet är det parti som mer än andra betonar förebyggande åtgärder mot kriminalitet, utanförskap och dålig hälsa.

I Costa Rica hade man för femtio år sedan en mycket hög spädbarnsdödlighet och kort livslängd. Genom att satsa på uppsökande social- och hälsovård till samtliga familjer har dessa siffror nu förbättrats så att Costa Rica har lägre spädbarnsdödlighet och längre förväntad livslängd än USA. Detta trots sjukvårdskostnader som är en bråkdel av USA:s och med en avsevärt lägre BNP. Även i Sverige vet vi att hälsan försämras av dåliga sociala förhållanden. I Sörmland finns tre områden, som är klassade som utsatta områden nämligen Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge i Eskilstuna. I utsatta områden riskerar ungdomar att dras in i kriminalitet, skolresultaten är dåliga, arbetslösheten hög och folkhälsan dålig med flera sjukdomar, som inte behandlas adekvat.

Miljöpartiet Sörmland vill starta ett projekt i dessa utsatta områden inspirerat av Costa Rica men anpassat efter svenska förhållanden- Sörmlandsmodellen. Det skulle röra sig om hembesök av en läkare och/eller sjuksköterska från vårdcentralen och en person från kommunen. Samtycke inhämtas i förhand. Tolk ska medverka om så behövs. Vid ett sådant hembesök får man en god bild av familjens situation, trångboddhet, närvaro i skolan, möjlighet att göra läxor, arbetslöshet, ekonomin och hälsotillståndet hos samtliga m.m. Vid behov kan enklare medicinska kontroller göras vid hembesöket. Medicinska utredningar och kontroller bokas vid behov sedan in på vårdcentralen. Personen från kommunen kan hjälpa till att lotsa till rätt åtgärder.

Vi tror att den här modellen kan vara ett lyft i våra utsatta områden, att detta projekt skulle kunna bidra till bättre hälsa och välmående och därmed bättre förutsättningar för att klara skolan, börja arbeta, undvika att bli indragen i kriminalitet med mera. Projektet kommer att ta mer resurser än vad vårdcentralen respektive kommunen har. Därför behövs extra medel. Uppdraget till projektet blir tudelat, dels att samla in data om sociala och hälsomässiga förhållanden, dels att behandla sjukdomar och åtgärda sociala problem. Projektet bör löpa över så lång tid att det kan utvärderas avseende hälsa, skolresultat, sysselsättning m.m.

(Kap. 1.4 i handlingsplanen, du hittar hela handlingsplanen här)

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter