Ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid

Alla som är friska ska ges möjlighet att arbeta och därmed försörja sig själva. Alla som är sjukskrivna en längre tid ska få adekvat vård, rehabilitering, en dörr in tillbaka och en försörjning av sjukförsäkringen så länge de är sjuka.

Miljöpartiet vill

  • att alla aktörer på arbetsmarknaden inser värdet av ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid,
  • att arbetslivet anpassas till människors olika förmåga att arbeta för sin försörjning,
  • att lika lön för likvärdigt arbete blir en självklarhet.

Arbete på dagens öppna marknad är emellertid ofta stressigt och sliter ut människor som skulle kunna klara samma arbete i lugnare takt. Att efter en tids sjukskrivning gå tillbaka till samma stressiga arbete är ibland ingen lösning utan ger snart ny sjukskrivning. Bättre möjligheter att arbeta deltid eller i lugnare tempo behöver utvecklas för att alla människors kapacitet ska tillvaratas. Miljöpartiet arbetar för att det alltid ska finnas en väg tillbaka in i samhället igen för dem som hamnat utanför det sociala och ekonomiska systemet.

Landstinget är en stor arbetsgivare, och bör därför kunna bidra till utvecklingen av ett arbetsliv som inte sliter ut människor. Vi vill ge människor mer makt över sin tid. De anställda som vill bör kunna få jobba heltid, men det bör också finnas möjligheter att arbeta deltid för den som trivs bättre med det. För grupper med särskilt slitsamma arbeten vill vi göra försök med kortare arbetstid med bibehållen lön. Det är också viktigt att systematiskt följa upp varför medarbetare slutar, för att se om detta visar något om hur arbetssituationen kan förbättras. 

Fördjupning i ämnet Mänskligt arbetsliv

Kapitlet Arbete och utbildning i vårt regionala handlingsprogram

Avsnittet Personal i hälso- och sjukvården i vårt regionala handlingsprogram

 

Debattartiklar och pressmeddelanden:

MP vill ha försök med kortare arbetstid i landstinget. Pressmeddelande 2018-03-12.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Mänskligt arbetsliv