Friskvård och egenvård måste ges högsta prioritet

Miljöpartiet vill öka fokus på förebyggande vård, egenvård och alternativa behandlingsformer. Det kan också bidra till bättre hälsa för alla till en lägre kostnad för samhället.

Miljöpartiet vill

  • att kemikalier, strålning och buller ska minska i miljön,
  • att samhällsplanering alltid ska ta hänsyn till barnperspektivet, så att barn kan röra sig fritt i närheten av sitt hem och sin skola,
  • att livsstilsbetingade sjukdomar minskar genom upplysning och egenvård.

Folkhälsan speglar i hög grad vår tid. Hälsan påverkas av livsstil och konsumtionsmönster, som stress, stillasittande och felaktig kost, och nya hälsoproblem kan även uppstå på grund av förändrad livsmiljö, som klimatförändringar och allt fler kemikalier i vår vardagsmiljö.

Överkonsumtion av läkemedel är ett stort problem, som medför ökade samhällskostnader och skadeverkningar i naturen, och även risk för resistenta bakteriestammar.

Forskning visar att en stor del av vår sjuklighet kan undvikas med sundare levnadsvanor, hälsosam kost och motion, bättre livsvillkor och renare miljö.

Det förebyggande hälsoarbetet inom friskvård och egenvård måste ges högsta prioritet. Det friska hos individen och hälsovinsten av att leva sunt måste lyftas fram och ges hög status.

Fördjupning i ämnet Folkhälsa

Avsnittet Förebyggande hälsovård och ett hälsofrämjande samhälle i vårt regionala handlingsprogram.

 

Insändare:

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Hagfors ville inte vara med i friskvården. Nya Wermlands-Tidningen 2018-04-10.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: