Hållbar upphandling och hållbara placeringar

En stor organisation som landstinget har goda möjligheter att påverka omvärlden genom sina inköp. Det är ett ansvar vi vill vara med och ta! Därför ska landstinget ställa tuffa miljömässiga och etiska krav när man köper varor och tjänster.

Vindkraft Att investera i el från vindkraft kan vara en del av hållbar upphandling, och samtidigt skapa nya arbetstillfällen. Foto: Bengt B, Wikimedia Commons

Miljöpartiet vill

  • att hela landstinget så långt möjligt köper miljöanpassade, etiska och närproducerade varor,
  • att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 50 % senast 2020,
  • att landstingets kapitalplaceringar styrs av tydliga etiska och miljömässiga principer,
  • att landstinget investerar i förnybar energiproduktion.

Landstingsfastigheter, som ansvarar för landstingets byggnader, har länge legat i framkant när det gäller att ställa miljökrav i sina upphandlingar. Vi tycker att hela landstinget ska utveckla sin upphandling för att så långt som möjligt köpa miljöanpassade och närproducerade varor. Upphandlingen av varor och tjänster ska också innehålla etiska krav, såsom att gynna rättvis handel och anständiga arbetsvillkor i alla led.

Landstinget är en stor uppköpare av livsmedel och en stor producent av mat. Andelen ekologiska livsmedel i landstingets kök har mer än fördubblats medan vi varit med och styrt landstinget. 2017 var andelen 37 %, och den bör kunna komma upp till 50 % senast 2020. Däremot har det visat sig svårt att få upp andelen etiskt märkta livsmedel, då utbudet av sådana varor för storkök är begränsat.

2018 har vi fått igenom ett beslut om att landstinget inte ska investera i företag vars huvudverksamhet är produktion, distribution eller försäljning av tobak, alkohol, krigsmateriel, pornografi, hasardspel eller icke förnybara energibärare. Det tycker vi är ett viktigt steg för att landstingets kapitalplaceringar ska ske på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

För att ytterligare främja en hållbar utveckling tycker vi att landstingetl bör investera i förnybar energiproduktion.

Fördjupning i ämnet Upphandling och placeringar

Avsnittet Upphandling och placeringar i vårt regionala handlingsprogram.

 

Debattartiklar och pressmeddelanden:

Landstinget slutar placera pengar i sådant som skadar klimatet eller människors hälsa. Pressmeddelande 2018-04-11.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: