BRA VÅRD I HELA VÄRMLAND

Lyssna

Du ska kunna lita på att du snabbt får bra hjälp när du behöver, oavsett var i länet du bor .

Miljöpartiet vill

  • behålla och utveckla sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby, och se till att vårdcentraler och ambulansstationer finns på minst lika många orter som idag och väl spridda över länet,
  • utveckla användningen av bild- och filmöverföringsteknik som kan minska behovet av resor till och från vården,
  • skapa en särskild mottagning för hjälp till patienter med besvär som är svåra att diagnostisera eller som det inte finns etablerade diagnoser eller beprövade behandlingar för,
  • satsa mer på rehabilitering med hjälp av vistelse i naturen, trädgårdsarbete, kontakt med djur, samt kulturell och skapande verksamhet av olika slag.

Alla behöver vård någon gång i livet. När du behöver det, ska du kunna lita på att vården fungerar så att du snabbt får bra hjälp. Vården ska finnas inom rimligt avstånd, var du än bor i länet. Det ska vara lätt att komma fram på telefon och att boka en besökstid. Undersökning och behandling ska sättas in innan en sjukdom har förvärrats.

Även om du lider av något som är svårt att diagnostisera, eller som det inte finns etablerade diagnoser eller beprövade botemedel för, ska vården hjälpa till och söka lösningar.

Ibland är det bättre att sjukvården kommer till patienten, istället för tvärtom. Vi vill utveckla en flexibel och mobil vård, med ökade möjligheter att få hembesök och slippa läggas in på sjukhus. Modern bild- och filmöverföringsteknik bör användas för att föra vården närmare och minska behovet av att åka till sjukhus.

Vi vill öka människors valfrihet, bland annat genom att bredda utbudet av rehabiliteringsformer för den som efter sjukhusvistelse behöver hjälp med att träna sina förmågor i vardagen, och genom att erbjuda ungdomar upp till 25 år subventioner för ett bredare urval av preventivmedel så att var och en kan prova sig fram till det preventivmedel som passar.

En grundförutsättning för att kunna ha en bra hälso- och sjukvård är att vi kan rekrytera och behålla den personal som behövs. Landstinget bör bli bättre på detta, så att vi kan bli oberoende av tillfälligt inhyrd personal. Landstinget bör också bli bättre på att ta vara på människor med medicinsk utbildning från andra länder.

Fördjupning i ämnet Hälso- och sjukvård

 

Kapitlet Hälso- och sjukvård för livskvalitet och trygghet i vårt regionala handlingsprogram.

 

Några debattartiklar och insändare:

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Värmland i världsklass – en hjärtefråga. Nya Wermlands-Tidningen 2018-09-04.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Vi ska ha en vård utan köer. Arvika Nyheter 2018-05-24.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Utvecklingsarbete pågår för fullt. Nya Wermlands-Tidningen 2018-04-12.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Trygg och säker förlossningsvård. Nya Wermlands-Tidningen 2018-02-13.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Trygghet och säkerhet för patienten. Nya Wermlands-Tidningen 2017-11-20.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: God folkhälsa, trygg befolkning, nöjda patienter. Nya Wermlands-Tidningen 2016-10-25.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Positivt utfall för egen vårdbegäran. Nya Wermlands-Tidningen 2015-04-30.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Kvalitet och patientsäkerhet i första hand. Värmlands Folkblad 2015-04-21.

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Närhet, tillgänglighet och kvalitet i vården. Nya Wermlands-Tidningen 2014-12-27.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Genom ärlig politik utlovas fler vårdplatser. Värmlands Folkblad 2014-05-26.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Vi utökar antalet vårdplatser. Nya Wermlands-Tidningen 2014-04-28.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Bostadsorten ska inte få avgöra. Nya Wermlands-Tidningen 2014-02-25. (om hjärtsjukvård) 

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Mer och bättre nära vård i Värmland. Nya Wermlands-Tidningen 2014-01-09.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Vi reviderar vården. Nya Wermlands-Tidningen 2013-11-13. (om ankyloserande spondylit)

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Nytänkande krävs för att förbättra akuten. Värmlands Folkblad 2013-02-08.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Kultur på recept gynnar folkhälsan. Värmlands Folkblad 2012-10-19.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Störst är inte alltid bäst. Nya Wermlands-Tidningen 2012-07-19.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Förenklat system för patientavgifter och högkostnadsskydd. Nya Wermlands-Tidningen 2012-02-22.

 

Se även AmbulanshelikopterPersonalpolitik inom landstinget, Psykiatri och Servicelinjer på denna webbplats.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: