En giftfri miljö

Lyssna

Du ska kunna känna dig trygg för att du inte utsätts för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus.

Giftfria leksaker är viktigt för de yngsta. Foto: Jeff McIntire-Strasburg, greenupgrader.com. (Creative Commons BY-NC-SA 3.0 US license)

Miljöpartiet vill

  • att landstinget i sin upphandling ställer tydliga krav på innehållsdeklaration av de varor som köps in så att farliga kemikalier kan undvikas,
  • att landstingets arbete med kartläggning och utfasning av riskabla kemikalier fortsätts,
  • att handlingsplanen för minskad negativ miljöpåverkan från läkemedelsanvändning genomförs och vidareutvecklas,
  • att kemikalieproblematiken tas upp som en utmaning inom Nya Perspektiv.

För allas vår hälsas skull

Antalet olika kemikalier i miljön och i våra kroppar ökar mer och mer. Överallt i vår vardag kommer vi i kontakt med skadliga ämnen – i maten, i våra byggnader, i elektronik, kläder, leksaker, hygienvaror, och så vidare. Särskilt känsliga är de yngsta. För många ämnen vet man inte vilka effekter de har. Och nya ämnen tillkommer hela tiden och släpps ut på marknaden utan tillräcklig kontroll.

Vi jobbar för att du ska slippa utsättas för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus. Hormonstörande ämnen ska inte finnas i miljöer där barn och unga vistas. Fisken i våra sjöar ska vara hälsosam att äta, även för den som är gravid eller ammar och för barnet.

I Värmland finns mycket kunnande kring olika delar av kemikalieproblematiken, bland annat inom landstinget, vid Karlstads universitet och hos kommunerna. Vi vill öka samverkan, så att kunskaper sprids och tas tillvara i arbetet med att fasa ut riskabla kemikalier. 

Fördjupning i ämnet Kemikalier

 

Avsnittet Kemikalier i vårt regionala handlingsprogram.

 

Debattartiklar och pressmeddelanden:

Använd inte produkter som innehåller farliga kemikalier! Pressmeddelande 2014-09-08, med länkar till information från både Kemikalieinspektionen och landstinget.

Helena Leander, Stina Bergström & Mikael Jern: Du ska inte behöva vara kemist för att gå och handla. Värmlands Folkblad 2014-02-13.

Åsa Romson & Lars-Ola Westerlund: Barn har rätt till en giftfri vardag. Värmlands Folkblad 2012-08-24.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: