Det ska vara lätt att resa rätt

Miljöpartiet Värmland vill se en stor satsning på kollektivtrafiken de närmsta fyra åren. Framförallt vill vi att människor som bor på landsbygden i Värmland ska få det lättare att välja att resa via buss och tåg.

Länsbussen bör stanna även vid mindre orter

Miljöpartiet vill

  • återöppna tågstationer som stängts under senare tåg, öppna nya tågstationer i Skåre, Skattkärr, Vålberg och Björneborg, och utreda möjligheten att öppna ännu fler stationer, till exempel i Filipstad, Edsvalla, Segmon och Slottsbron,
  • att där det inte finns järnväg ska det finnas bra busstrafik,
  • öka turtätheten inom kollektivtrafiken, även kvällar och helger,
  • öppna skolbussarna för andra resenärer än skolelever, och införa anropsstyrd närtrafik på landet där linjetrafik saknas.

”Miljöpartiet har en politik för att kollektivtrafiken ska vara det enklaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa.”

Kollektivtrafiken – tåg och buss – ska vara det smidigaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa. Det ska finnas bra förbindelser mellan både små och stora orter. Tidtabellerna bör förbättras, med fler turer, även kvällar och helger.

Tågtrafiken måste byggas ut. Viktigast just nu är att öka kapaciteten på de spår som finns, och att planera för en snabb järnvägsförbindelse Oslo-Karlstad-Stockholm. Vi vill även utreda om man kan öppna persontrafik på Inlandsbanan (Filipstad-Storfors-Kristinehamn) och på sikt även andra järnvägar.

Där det inte finns järnväg ska det finnas ett gott utbud av busstrafik - på sträckor där många pendlar vill vi ha både snabba direktbussar och bussar som stannar vid många hållplatser. Det ska finnas toalett på busslinjer som tar mer än 45 minuter.

För att ge fler möjlighet att åka kollektivt, vill vi även öppna skolbussarna också för andra resenärer än skolelever, och införa anropsstyrd närtrafik på landet där linjetrafik saknas.

Priserna för resor med kollektivtrafiken ska sättas utifrån målsättningen att få så många som möjligt att välja kollektiva färdmedel. Det innebär en avvägning mellan att å ena sidan hålla priserna nere, å andra sidan få in de medel som behövs för att hålla en hög servicenivå. Såväl biljettförsäljning som reseinformation ska vara smidigt samordnade mellan Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, SJ och andra som bedriver kollektivtrafik i länet, så att det blir så enkelt som möjligt för resenärerna.

Fördjupning i ämnet Kollektivtrafik

Avsnittet Du ska ha nära till hållbara transporter i vårt regionala handlingsprogram.

På vår tågstoppsblogg finns mycket information om tågstationsfrågan och även länkar till debattartiklar och mediainslag om den frågan.

Regeringens infrastruktursatsningar - så bygger vi västra Sverige starkt och hållbart. Pressmeddelande 2018-06-04.

Se även Järnväg och Hållbara bränslen på denna webbplats.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: