Mänskligt arbetsliv

Mänskligt arbetsliv

Alla som är friska ska ges möjlighet att arbeta och därmed försörja sig själva. Alla som är sjukskrivna en längre tid ska få adekvat vård, rehabilitering, en dörr in tillbaka och en försörjning av sjukförsäkringen så länge de är sjuka.

Miljöpartiet vill

  • att alla aktörer på arbetsmarknaden inser värdet av ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid,
  • att arbetslivet anpassas till människors olika förmåga att arbeta för sin försörjning,
  • att lika lön för likvärdigt arbete blir en självklarhet.

Arbete på dagens arbetsmarknadmarknad riskerar slita ut människor som skulle kunna klara samma arbete i lugnare takt. Att efter en tids sjukskrivning gå tillbaka till samma stressiga arbete är ibland ingen lösning utan ger snart ny sjukskrivning. Bättre möjligheter att arbeta deltid eller i lugnare tempo behöver utvecklas för att alla människors kapacitet ska tillvaratas.

Miljöpartiet arbetar för att det alltid ska finnas en väg tillbaka in i samhället igen för dem som hamnat utanför det sociala och ekonomiska systemet och att rusta Försäkringskassan och a-kassorna så att det blir enklare att få och behålla sin grundtrygghet.

I Miljöpartiet vill vi ge människor mer makt över sin tid. Region Värmland är en stor arbetsgivare, och ska därför bidra till utvecklingen av ett arbetsliv som inte sliter ut människor. Miljöpartiet har som del av Värmlandssamverkan under mandatperioden 2018-2022 tagit initiativ till arbetstidsförkortningsprojekt på våra tre sjukhus i länet, i Arvika, Torsby och i Karlstad.

Vi ser arbetstidsförkortning och större personalinflytande över sin schemaläggning som en viktig skydds- och friskfaktor för människor. Ett mänskligt arbetsliv är en angelägenhet får både privata- och offentliga arbetsgivare.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter