Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Vår vision av ett framtida Värmland är ett alternativ till slit- och släng-samhället. Vi vill göra det möjligt för oss värmlänningar att leva, utan att tära på jordens resurser, så att ett gott liv blir möjligt även i framtiden.

Miljöpartiet vill

  • premiera hållbarhet hos upphandlad utrustning, utveckla Region Värmlands eget återbruk av kontorsmateriel,
  • att den totala avfallsmängden från Region Värmlands verksamheter minskar,
    att Region Värmland ska vara en aktör i framkant när det gäller att minska matsvinn,
  • att Region Värmland ska vara en plattform för innovation av delningsekonomi i Värmland

Region Värmlands verksamheter har stora möjligheter till att bidra till en mer hållbar
materialanvändning. Det är viktigt att både minska avfallsmängderna, genom att köpa långlivade produkter som går att reparera och kan användas länge.

För att minska den totala avfallsmängden ska regionen sluta använda onödiga engångsartiklar i plast, så långt det är möjligt. 2018-20 har Region Värmland tillsammans med Karlstads kommun genomfört projektet ”Koll på plasten”, som handlat om att på olika sätt minska miljö- och klimatbelastningen från plastbaserade engångsartiklar. Det arbetet behöver fortsätta och breddas.

Region Värmland behöver styra om stöd till kommuner företag och projekt för att i mycket högre grad än idag främja cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi. Region Värmland bör skapa en plattform för hur kommuner, företag och organisationer kan starta innovationsprojekt inom delningsekonomin i både större tätorter och mindre bygder. En cirkulär ekonomi som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar gynnar hela Värmland.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter