Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Vår vision av ett framtida Värmland är ett alternativ till slit- och släng-samhället. Vi vill göra det möjligt för oss värmlänningar att leva, utan att tära på jordens resurser, så att ett gott liv blir möjligt även i framtiden.

Miljöpartiet vill

  • premiera hållbarhet hos upphandlad utrustning, utveckla Region Värmlands eget återbruk av kontorsmateriel,
  • att den totala avfallsmängden från Region Värmlands verksamheter minskar,
    att Region Värmland ska vara en aktör i framkant när det gäller att minska matsvinn,
  • att Region Värmland ska vara en plattform för innovation av delningsekonomi i Värmland

Region Värmlands verksamheter har stora möjligheter till att bidra till en mer hållbar
materialanvändning. Det är viktigt att både minska avfallsmängderna, genom att köpa långlivade produkter som går att reparera och kan användas länge.

För att minska den totala avfallsmängden ska regionen sluta använda onödiga engångsartiklar i plast, så långt det är möjligt. 2018-20 har Region Värmland tillsammans med Karlstads kommun genomfört projektet ”Koll på plasten”, som handlat om att på olika sätt minska miljö- och klimatbelastningen från plastbaserade engångsartiklar. Det arbetet behöver fortsätta och breddas.

Region Värmland behöver styra om stöd till kommuner företag och projekt för att i mycket högre grad än idag främja cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi. Region Värmland bör skapa en plattform för hur kommuner, företag och organisationer kan starta innovationsprojekt inom delningsekonomin i både större tätorter och mindre bygder. En cirkulär ekonomi som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar gynnar hela Värmland.

Fördjupning

Avsnittet Cirkulär ekonomi – mer återanvändning, mer återvinning, mindre resursförbrukning i vårt regionala handlingsprogram

Debattartikel

Från köp och släng till klimatsmart konsumtion. Amanda Palmstierna, Monika Bubholz, Eva Hallström & Louise Hamilton, Värmlands Folkblad 2021-03-11.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter