Folkhälsa

Folkhälsa

I Miljöpartiets Värmland är det lättare att hålla sig frisk. Folkhälsan är ett ansvar för hela samhället – inte bara för vården och den enskilde. Bra samhällsplanering underlättar för människor att gå och cykla mer. Naturupplevelser, idrottsaktiviteter, minskad användning av skadliga kemikalier är alla viktiga folkhälsofrågor.

Miljöpartiet vill

  • att kemikalier, strålning och buller ska minska i miljön
  • att folkhälsoaspekter är i centrum för samhällsplaneringen, och att vi underlättar gång, cykling och vistelser i naturen.
  • att föreningar som arbetar med folkhälsa liksom regionens folkhälsoarbete prioriteras, så att vi får må bättre och kan hålla oss friskare längre.

Folkhälsan speglar i hög grad vår tid. Hälsan påverkas av livsstil och konsumtionsmönster, som stress, stillasittande och felaktig kost, och nya hälsoproblem kan även uppstå på grund av förändrad livsmiljö, som klimatförändringar och allt fler kemikalier i vår vardagsmiljö.

Överkonsumtion av läkemedel är ett stort problem, som medför ökade samhällskostnader och skadeverkningar i naturen, och även risk för resistenta bakteriestammar. Därför är Miljöpartiet positiva till pågående arbete på flera vårdcentraler i Värmland, där de framgångsrikt minskat överförskrivningen av läkemedel.

Forskning visar att en stor del av vår sjuklighet kan undvikas med sundare levnadsvanor, hälsosam kost och motion, bättre livsvillkor och renare miljö. Därför vill vi att folkhälsoarbetet proriteras, på liknande sätt som vi vill att primärvården stärks inom ramen för en god och nära vård.

Vi vill att det förebyggande hälsoarbetet inom friskvård och folkhälsa ges högsta politiska prioritet.

Fördjupning

Avsnittet Förebyggande hälsovård och ett hälsofrämjande samhälle i vårt regionala handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter