Upphandling och placeringar

Upphandling och placeringar

En stor organisation som Region Värmland har goda möjligheter att påverka omvärlden genom sina inköp. Det är ett ansvar vi vill vara med och ta! Därför ska regionen ställa tuffa miljömässiga och etiska krav när man köper varor och tjänster.

Miljöpartiet vill

  • att Region Värmland så långt möjligt köper miljöanpassade, etiska och närproducerade varor,
  • att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 50 % senast 2024 och minst 60 % senast 2030,
  • att Region Värmlands kapitalplaceringar styrs av tydliga etiska och miljömässiga principer,
  • att Region Värmland investerar i förnybar energiproduktion.

Regionfastigheter, som ansvarar för regionens byggnader, har länge legat i framkant när det gäller att ställa miljökrav i sina upphandlingar. Vi tycker att hela Region Värmland ska utveckla sin upphandling för att så långt som möjligt köpa miljöanpassade och närproducerade varor. Upphandlingen av varor och tjänster ska också innehålla etiska krav, såsom att gynna rättvis handel och anständiga arbetsvillkor i alla led.

Region Värmland är en stor uppköpare av livsmedel och en stor producent av mat. Andelen ekologiska livsmedel i landstingets kök har mer än fördubblats medan vi varit med och styrt landstinget. 2021 var andelen 38 %, och den bör kunna komma upp till 50 % senast 2024.

2018 fick vi igenom ett beslut om att landstinget inte ska investera i företag vars huvudverksamhet är produktion, distribution eller försäljning av tobak, alkohol, krigsmateriel, pornografi, hasardspel eller icke förnybara energibärare. Det tycker vi är ett viktigt steg för att landstingets kapitalplaceringar ska ske på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

För att ytterligare främja en hållbar utveckling tycker vi att Region Värmland bör investera i förnybar energiproduktion.

Fördjupning

Avsnittet Upphandling och placeringar i vårt regionala handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter