Hållbara bränslen

Hållbara bränslen

Kollektivtrafiken ska vara det enklaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa. Men bilen kommer även i framtiden att ha en betydelsefull roll. I första hand vill vi främja en omställning till el och biogas, men vi ser även positivt på andra hållbart framställda biodrivmedel.

Miljöpartiet vill

  • istället för att importera dyr bensin och diesel främja pågående elektrifiering av fordonsflottan samt främja övergång till el, liksom tillverkning av miljövänliga biodrivmedel i regionen,
  • prioritera förnybara energikällor, som skapar arbetstillfällen i lokalsamhället,
  • låta regionala investeringar i infrastruktur gynna hållbara transportmedel som kollektivtrafik och cykel.

Bilen kommer även i framtiden att vara ett viktigt transportmedel för många värmlänningar. Därför är tillgången på förnybara drivmedel en viktig framtidsfråga. Du ska kunna ladda din elbil, liksom tanka biogas, biodiesel och etanol i hela Värmland. Det verkar vi för.

Bilarna står för en stor del av klimatutsläppen och olljepriserna blir dyrare. Vi behöver därför öka takten för att främja mer klimatsmarta drivmedel, cykel och mycket mer kollektivtrafik. Elektrifiering av fordonsflottan, bilpooler, lokalt tillverkade biodrivmedel från värmländska lantbrukare är alla viktiga pusselbitar för att minska utsläppen i fordonssektorn.

Du ska inte tvingas ta bil på grund av dåligt utbyggd kollektivtrafik eller undermåliga cykelbanor – men den som åker bil ska kunna göra det på ett mer hållbart sätt.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter