Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Du ska kunna lita på att du snabbt får bra hjälp när du behöver, oavsett var i länet du bor .

Miljöpartiet vill

  • behålla och utveckla sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby, och se till att vårdcentraler och ambulansstationer finns på minst lika många orter som idag och väl spridda över länet,
  • utveckla användningen av bild- och filmöverföringsteknik som kan minska behovet av resor till och från vården,
  • skapa en särskild mottagning för hjälp till patienter med besvär som är svåra att diagnostisera eller som det inte finns etablerade diagnoser eller beprövade behandlingar för,
  • satsa mer på rehabilitering med hjälp av vistelse i naturen, trädgårdsarbete, kontakt med djur, samt kulturell och skapande verksamhet av olika slag.

Alla behöver vård någon gång i livet. När du behöver det, ska du kunna lita på att vården fungerar så att du snabbt får bra hjälp. Vården ska finnas inom rimligt avstånd, var du än bor i länet. Det ska vara lätt att komma fram på telefon och att boka en besökstid. Undersökning och behandling ska sättas in innan en sjukdom har förvärrats.

Även om du lider av något som är svårt att diagnostisera, eller som det inte finns etablerade diagnoser eller beprövade botemedel för, ska vården hjälpa till och söka lösningar.

Ibland är det bättre att sjukvården kommer till patienten, istället för tvärtom. Vi vill utveckla en flexibel och mobil vård, med ökade möjligheter att få hembesök och slippa läggas in på sjukhus. Modern bild- och filmöverföringsteknik bör användas för att föra vården närmare och minska behovet av att åka till sjukhus.

Vi vill öka människors valfrihet, bland annat genom att bredda utbudet av rehabiliteringsformer för den som efter sjukhusvistelse behöver hjälp med att träna sina förmågor i vardagen, och genom att erbjuda ungdomar upp till 25 år subventioner för ett bredare urval av preventivmedel så att var och en kan prova sig fram till det preventivmedel som passar.

En grundförutsättning för att kunna ha en bra hälso- och sjukvård är att vi kan rekrytera och behålla den personal som behövs. Landstinget bör bli bättre på detta, så att vi kan bli oberoende av tillfälligt inhyrd personal. Landstinget bör också bli bättre på att ta vara på människor med medicinsk utbildning från andra länder.

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Värmland, 7 april 2015

Framsteg och utmaningar inom kvinnosjukvården i Värmland

Värmland, 20 februari 2013

Landstinget i Värmland i miljötopp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter