Bra vård nära dig

Hälso- och sjukvård

Du ska kunna lita på att du snabbt får bra hjälp när du behöver, oavsett var i länet du bor.

Miljöpartiet vill

  • att kapaciteten i Värmlands vårdsystem stärks med fler vårdplatser, mer personal och effektivare vård liksom att att sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby behålls och utvecklas
  • att alla vårdcentraler ska erbjuda både digitala och fysiska besök, och att primärvården prioriteras, tillgängligheten ökar liksom det förebyggande hälsoarbete stärks.
  • satsa mer på grön, naturunderstödd rehabilitering, samt kulturell och skapande verksamhet av olika slag.

Alla behöver vård någon gång i livet. När du behöver det, ska du kunna lita på att du snabbt får bra hjälp. Vården ska finnas inom rimligt avstånd, var du än bor i länet. Det ska vara lätt att komma fram på telefon och att boka en besökstid.

Psykisk hälsa är lika viktig som fysisk. Vårdköerna i psykiatrin måste arbetas bort. Olika människor behöver hjälp på olika sätt när man mår psykiskt dåligt – vården ska erbjuda fler alternativ än läkemedel.

Vårdens utmaningar är stora. Det handlar om att skapa en hållbar vård, nära människor i hela värmland som både är digital och fysisk. Vården måste gå från organisation till relation, inom ramen för arbetet med god och nära vård.

Kvinnosjukvården måste prioriteras liksom stöd till värmländska familjer där barns rättigheter är i fokus. Därför vill vi att familjecentraler öppnas upp i varje värmländsk kommun.

Vi vill också fortsätta arbetet med särskilda lönesatsningar på personalgrupper i vården som har svag löneutveckling, liksom arbeta med arbetstidsförkortning och möjliggöra för personal att i än större grad påverka sina scheman och sitt arbetsliv.

Även patientens medbestämmande och inflytande bör stärkas, exempelvis genom att inkludera patientföreningar och låta dem patienter utvärdera vården genom brukarrevisioner på ett än mer omfattande sätt än idag.

Fördjupning

Kapitlet Hälso- och sjukvård för livskvalitet och trygghet i vårt regionala handlingsprogram

Debattartikel

Grön sjukvårdspolitik för hela Värmland. Cecilia Boman Lindström & Robert Halvarsson, Nya Wermlands-Tidningen 2022-09-01.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter