Jämställdhet

Jämställdhet

Miljöpartiet Värmland vill arbeta för ett jämställt samhälle där ditt kön eller din bakgrund inte påverkar dina möjligheter att leva det liv du vill leva.
Inom landstinget behöver mycket göras. Bland annat vill vi se bättre personalvillkor, en god väg genom vården och att kvinnosjukdomar prioriteras.

Kvinnor tjänar mindre än män. Traditionellt kvinnodominerade yrken som de inom vården och omsorg har lägre lön än jämförbara mansdominerade yrken. Utgångspunkterna för lönesättningen i landstinget ska vara kompetensförsörjning, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. På kommunal och regional nivå vill vi skapa bättre villkor för tjej- och kvinnojourer, för att hjälpa dem som i dag drabbas av hot och våld.

Förlossningsskador ska inte normaliseras inom den könsrelaterade vården. De med vestibulit, vaginism eller endometrios blir inte heller alltid korrekt diagnostiserade. Vi vill att kvinnors problem ska tas på allvar och att framsteg ska ske i bemötande och vård.

Vården måste bli bättre för kvinnor, barn och hbtq-personer. Kontinuerlig fortbildning av vår personal bidrar till denna förändring, samt att verksamheterna utgår från mänskliga rättigheter, däribland Barnkonventionen. 

Nyheter på Jämställdhet

Värmland, 8 mars 2018

Epitetet feministisk regering innebär ett stort ansvar.

Värmland, 25 februari 2014

Vi vill höra kvinnors upplevelse av könsrelaterad vård i Värmland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter