Jämställdhet

Jämställdhet

Miljöpartiet Värmland vill arbeta för ett jämställt samhälle där ditt kön eller din bakgrund inte påverkar dina möjligheter att leva det liv du vill leva.

Miljöpartiet vill:

  • Stoppa omotiverade löneskillnader kopplade till kön, liksom prioritera vård- och omsorgens arbetstagare och bidra till en mer jämställd löneutveckling
  • att arbetet med jämställdhetsintegrering, inklusive bemötandefrågor, jämställd kommunikation och gender budgeting, fortsätter och utökas,
  • Satsa på kvinnosjukvården liksom mödravården, bland annat genom att utveckla vårdjedkan för gravida i sjukvården, bland annat genom ”min barnmorska”.

Inom Region Värmland behöver mycket göras för att utveckla jämställdheten. Bland annat vill vi se bättre personalvillkor, en starkare och bättre vårdkedja liksom att mödra- och kvinnosjukvården prioriteras.

Kvinnor tjänar mindre än män. Traditionellt kvinnodominerade yrken som de inom vården och omsorg har lägre lön än jämförbara mansdominerade yrken. Utgångspunkterna för lönesättningen i landstinget ska vara kompetensförsörjning, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. På kommunal och regional nivå vill vi skapa bättre förutsättningar för tjej-,  kvinno- och brottsofferjourer att stötta de som i dag drabbas av hot och våld.

Vården måste bli bättre för kvinnor, barn och hbtq-personer. Kontinuerlig fortbildning av vår personal bidrar till denna förändring, samt att verksamheterna utgår från mänskliga rättigheter och barnkonventionen – som numera är svensk lag.

Fördjupning

Debattartiklar & insändare

Tack alla hjältar! Cecilia Boman Lindström, Värmlands Folkblad 2022-03-08.

Feminismen måste gå längre. Cecilia Boman Lindström & Robert Halvarsson, Värmlands Folkblad 2021-03-24.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter