Internet och telefoni

Internet och telefoni

Bredbandsutbyggnaden bör skyndas på. Ett snabbt internet är idag en viktig förutsättning för att kunna hantera sin vardag. Det kan också ge dig möjlighet att anpassa dina arbetstider och arbeta på distans. Vi vill också värna tillgång i hela länet av de kommunikationsmöjligheter som av många tas för självklara.

Miljöpartiet vill

  • att en del av samhällets investeringar i bilvägar omfördelas till bredbandsutbyggnaden,
  • att alla hushåll och företag i Värmland ska ha tillgång till fungerande telefoni och bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s,
  • att samhället ska ta ansvar för samordningen av fiber-infrastrukturen.

Även om nuvarande satsningar på bredband är lovvärda, så är det lite i förhållande till vad som satsas på asfalt. Genom att bland annat sänka prioriteten på hastighetshöjande åtgärder på bilvägarna kan vi, utöver rejäla satsningar på järnväg och cykelvägar, även satsa mer på bredbandsutbyggnad.

Samtidigt som det nu sker en hel del positivt beträffande bredbandsutbyggnad, så hotas samtidigt delar av landsbygden att bli helt utan tillgång till fungerande telefoni. Det är oacceptabelt att Telia Sonera tar bort telefonledningar om de inte kan säkerställa att den ersättningstjänst som erbjuds redan från början ger fungerande telefoni och även trygghetslarm för de som har behov av detta. Vi vill verka för att Region Värmland ska stötta kommuner och enskilda som behöver hjälp att hävda sin rätt gentemot Telia Sonera.

Nyheter på Internet och telefoni

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter