Internet och telefoni

Internet och telefoni

Bredbandsutbyggnaden måste skyndas på. Ett snabbt internet är idag en viktig förutsättning för att kunna hantera sin vardag. Det handlar om möjligheterna att arbeta, driva företag, ta del av vård på distans, hålla kontakt med myndigheter, och mycket annat.

Miljöpartiet vill

  • att alla hushåll och företag i Värmland ska ha tillgång till fungerande telefoni och bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s,
  • att minst hälften av de arbetsmöten i Region Värmland, där personal från olika arbetsplatser träffas, ska vara digitala möten,
  • att alla slags vårdbesök, där det är möjligt, ska kunna erbjudas att genomföras som digitala vårdmöten.
  • att samhället ska ta ansvar för samordningen av fiber-infrastrukturen.

Under corona-pandemin har många upptäckt möjligheten och fördelarna med att arbeta hemifrån. Vi vill möjliggöra för fler att arbeta helt eller delvis på distans. Detta kan ge ökad livskvalitet på många sätt, samtidigt som det minskade resbehovet innebär mindre miljöbelastning och mindre trängsel i trafiken.

Vi är positiva till denna utveckling, och menar att samhället måste stödja den genom att
säkerställa tillgång till bredband även på landsbygd och småorter. Ju mer vi använder möjligheten att arbeta och att mötas utan att resa, desto större blir miljönyttan av de investeringar som görs i bredbandsinfrastrukturen.

Samtidigt som vi satsar för att få snabbare internet, måste vi också värna om kommunikationsmöjligheter som länge tagits för självklara. Alla ska ha möjlighet att ringa, både vanliga telefonsamtal och larm- och nödsamtal, från sitt hem. Det gäller även i glesbygd och även i områden som saknar mobilmaster.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter