Lands- och glesbygd

Levande landsbygd

I vårt framtida Värmland kan var och en välja var en vill bo – på landet, i småorter, eller i större tätorter och städer. Service som affär, skola, vård och kollektivtrafik ska finnas inom rimligt avstånd för alla. I Värmland finns stora möjligheter, både i städerna, i de mindre tätorterna och på landsbygden. Alla delar är lika viktiga och ger arbete och rekreation till oss värmlänningar.

Miljöpartiet vill

  • att grundläggande service, som skola, barnomsorg, äldreboende, sjukvård och kollektivtrafik, ska även finnas inom rimligt avstånd, även på landsbygd och småorter,
  • stödja den lokala handeln och sätta stopp för nya externa köpcentra,
  • bygga ut bredband så det blir lättare att jobba på distans, även på landsbygd och småorter.

Hela Värmland ska leva. Även på småorter och landsbygd ska service som vård, skola, polis, servicekontor, kollektivtrafik, affär och fritidsaktiviteter finnas inom rimligt avstånd.

Bredband av hög kvalitet ska byggas ut i hela landet, så det går att arbeta och driva företag med bra tillgång till digitala tjänster även på landsbygden. Där marknaden inte klarar att bygga ut bredband ska staten ansvara för det.

Det sker nu en hel del positivt beträffande bredbandsutbyggnad, men samtidigt hotas delar av landsbygden att bli helt utan fungerande telefoni. Det är oacceptabelt att telefonledningar tas bort om inte den ersättningstjänst som erbjuds redan från början ger fungerande telefoni, och även trygghetslarm vid behov.

Även med en förbättrad kollektivtrafik, så kommer bilen behövas på landsbygden. Därför är det viktigt att bygga ut möjligheterna att tanka biogas och ladda elbilar, så att ingen behöver köra på fossila bränslen.

Även på landsbygden behöver cykelvägar byggas, för att barn och vuxna ska kunna ta sig fram säkert utan bil. Det kan gälla både korta förflyttningar, exempelvis till grannar, och längre turer till skola, affär eller tätort.

Det behöver bli lättare att få lån för att bygga nytt på landet. Vi vill införa statliga lånegarantier till byggande i områden där det nu är svårt att få lån.

Vi tycker det är viktigt att främja småföretagandet, stödja byalag och kooperativa verksamheter. Regionen och kommunerna ska sträva efter att köpa mer närproducerat och ekologiskt.

Allemansrätten och strandskyddet ska värnas. Stränder som är tillgängliga för allmänheten, för bad och annat friluftsliv, ger livskvalitet åt oss som bor i trakten, och är bra för turistnäringen.

När naturresurser hämtas på landsbygden ska de som bor där få vinst av det. Ett första steg är att fastighetsskatten på vindkraftverk ska gå till den kommun där kraftverken finns.

Fördjupning

Debattartiklar

Så säkrar vi en rättvis omställning för landsbygden. Märta Stenevi, Per Bolund, Per-Inge Lidén & Stina Bergström, Nya Wermlands-Tidningen 2022-02-21.

Miljöpartiet vill satsa på värmländsk landsbygd. Per-Inge Lidén, Nya Wermlands-Tidningen 2022-01-19.

Låt hela Värmland brukas. Anna Wilén, Nya Wermlands-Tidningen 2021-06-29.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter